Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB8.106 YAHUDİ DÜŞÜNCESİNDE HOLOKOST VE TANRI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yahudi düşüncesinde holokost probleminin algılanışını, buna karşı inanç içinden geliştirilmiş geleneksel ve modern yaklaşımları kavratmak.
Dersin İçeriği : Yahudi tarihinin ve düşüncesinin modern problemlerinden olan holokostu Yahudi inancı açısından ele alır. Yahudi düşüncesinde holokost probleminin algılanışını, buna karşı geliştirilmiş geleneksel ve modern yaklaşımları inceler.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Akbaş, Muhsin, Yahudi Düşüncesinde Holocaust ve Tanrı, Ankara 2002. 2. Kollektif. Holokost. 2. Dünya Savaşı Döneminde Yahudi Soykırımı, İstanbul 1997.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örgün-Teorik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Önkoşul yoktur. Derse kayıt yeterlidir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Muhsin Akbaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi H. İbrahim Şenavcu
Dersin Verilişi : Ders Anlatımı, Ödev, Tartışma

  • 1 Öğrenci holokostun önemini kavrar,
  • 2 Yahudi Tanrı inancını bilir,
  • 3 Yahudi kötülük kavramını bilir,
  • 4 Geleneksel ve modern teodiseleri bilir,
  • 5 Holokost probleminin geleceği hakkında öngörüye sahip olur.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Düşünce tarihi ve Yahudi düşüncesi açısından holokost problemi,
2.Hafta *Yahudilikte Tanrı kavramı,
3.Hafta *Yahudilikte kötülük kavramı,
4.Hafta *Bir kötülük problemi olarak Holokost
5.Hafta *Geleneksel holokost teodiseleri: ilahi ceza,
6.Hafta *Tora açıklaması,
7.Hafta *Hür irade savunması,
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Eskatolojik çözüm,
10.Hafta *Holokost’un kaynağı olarak egemenlik,
11.Hafta *Yeni bir vahiy,
12.Hafta *Tremendum,
13.Hafta *Yeni bir sözleşme,
14.Hafta *Holokost proleminin geleceği
15.Hafta *Yarıyıl Sonu Sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 15,00 15,00
Final 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Ev Ödevi 4 4,00 16,00
Araştırma Sunumu 6 1,00 6,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00