Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB8.102 ÖLÜM VE ÖLÜMSÜZLÜK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Din felsefesinin ana sorunlarından biri olan ölüm ve ölümsüzlük hakkındaki dini ve felsefi yaklaşımları kavratmak
Dersin İçeriği : Bu ders, din felsefesinin ana sorunlarından olan ölüm ve ölümsüzlüğü kapsamlı olarak ele alır. Ölümün mahiyeti, ölüm korkusu, insanın yapısı, kişisel kimlik sorunu, ölümsüzlük iddialarının dini ve felsefi dayanakları, ruhun ölümsüzlüğü, bedenli diriliş, ölümsüzlük inanışının pratik hayatta yansımaları belli başlı konular arasında yer alır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Koç, Turan. (1991) Ölümsüzlük Düşüncesi. İstanbul: İz Yayıncılık. Yasa, Metin. (2001) Ölüm Sonrası Yaşam. Ankara: Ankara Okulu. Hick, John . (1976) Death and Eternal Life. London: Macmillan. Flew, Antony. (1976) Body, Mind, and Death. London: Collier Macmillan.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap ve problem çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Muhsin Akbaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Haris Macic
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Ölüm ve ölümsüzlük kavramlarını açıklar
  • 2 ölümün mahiyetini kavrar
  • 3 ölüm karşısında insanın durumunu ve yaklaşımlarını değerlendirir
  • 4 ölümsüzlük iddialarının dini ve felsefi dayanaklarını açıklar
  • 5 ruhun ölümsüzlüğü, bedenli diriliş, ölümsüzlük inanışının pratik hayattaki yansımalarını açıklar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *ölüm ve ölümsüzlük hakkında temel kavramlar
2.Hafta *ölüm ve ölümsüzlüğün mahiyeti
3.Hafta *ölüm korkusu ve insan
4.Hafta *ölüm karşısında insan
5.Hafta *ölümsüzlük iddiaları
6.Hafta *dini ölümsüzlük iddiaları
7.Hafta *felsefi ölümsüzlük iddiaları
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *ruhun ölümsüzlüğü
10.Hafta *bedeni diriliş
11.Hafta *ölümsüzlük inanışı
12.Hafta *ölümsüzlük inancının pratik hayata yansıması
13.Hafta *ölümsüzlük inancının pratik hayata yansıması
14.Hafta *ölümsüzlük inancının pratik hayata yansıması
*ölümsüzlük inancının pratik hayata yansıması
15.Hafta *final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 14 6,00 84,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00