Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI207 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilerin, örgütsel davranış alanına ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgileri edinmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Temel kavramlar, motivasyon, liderlik, iletişim, çatışma yönetimi, stres yönetimi, değişim yönetimi, zaman yönetimi, örgütsel bağlılık, örgütsel vatandaşlık, örgütsel adalet, örgüt kültürü
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : a) Robbins, S. P. ve Judge, T. A. (2013), "Organizational Behavior", Pearson. b) Davis, K. (1977). İşletmede İnsan Davranışı. (Çev. Tosun, K., Somay, T., Aykar, F., Baysal, C., Sadullah, Ö. ve Yalçın, S.). İşletme İktisadı Enstitüsü Yayını, İstanbul. c) Makaleler ve kitap bölümleri
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Burcu Güler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Araş. Gör. Özgür SARIBAŞ
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Örgütsel davranış alanına ilişkin temel bilgileri edinebilme
  • 2 Çalışanların gerek kendi aralarındaki gerekse yöneticiler ile aralarındaki ilişkilerin çalışma yaşamındaki rolünü kavrayabilme
  • 3 Çalışanın dolayısıyla işletmenin performansının artışında önemli olan konuları algılayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *DERSİN TANITIMI: Dersin amacı, içeriği, haftalık konuları ve öğrenme çıktıları bağlamında açıklanması
2.Hafta *ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ KONUSUNA GİRİŞ a) Tanımlar b) Farklı Disiplinler ile İlişkiler
3.Hafta *GÜDÜLEME (MOTİVASYON) a) Yöneltme İşlevi b) Güdü ve Güdüleme (Motivasyon) Kavramları c) Güdüleme (Motivasyon) Süreci d) Güdüleme (Motivasyon) Kuramları e) Güdülemeyi (Motivasyonu) Sağlayan Araçlar
4.Hafta *LİDERLİK a) Lider ve liderlik kavramları, yönetici ve lider kavramlarının karşılaştırılması b) Liderin özellikleri ve rolleri c) Liderlikte güç ve etkileme d) Liderlikte eski ve yeni yaklaşımlar
5.Hafta *İLETİŞİM a) İletişim nedir? b) İletişim Süreci c) İletişim Türleri d) İletişim Engelleri e) Etkin Dinleme ve Dinleme Çeşitleri f) İyi Bir Konuşmanın Özellikleri g) Beden Dili
6.Hafta *ÇATIŞMA YÖNETİMİ a) Çatışma nedir? b) Başlıca Çatışma Türleri c) Çatışma Nedenleri d) Çatışma Çözümleme Teknikleri e) Çatışmayı Teşvik Eden Teknikler
7.Hafta *STRES YÖNETİMİ a) Stresin Tanımı b) Stres Yaratan Faktörler c) Stresin Fizyolojik, Psikolojik ve Davranışsal Sonuçları d) Stresle Başa Çıkmada Bireysel ve Organizasyon Düzeyinde Mücadele Teknikleri
8.Hafta *VİZE SINAVI
9.Hafta *DEĞİŞİM YÖNETİMİ a) Değişimin Tanımı b) Değişimin Özellikleri ve Çeşitleri c) Değişimin Nedenleri d) Değişime Direnç Konusu ve Bu Direncin Ortadan Kaldırılması
10.Hafta *ZAMAN YÖNETİMİ a) Zaman Kavramı b) Kişiden ve İşten Kaynaklanan Zaman Tuzakları c) Zaman Yönetiminde Uygulanan Planlama Teknikleri
11.Hafta *ÖRGÜTSEL BAĞLILIK a) Tanımlar b) Türleri c) Farklı değişkenler ile ilişkiler
12.Hafta *ÖRGÜTSEL VATANDAŞLIK a) Tanımlar b) Boyutları c) Farklı değişkenler ile ilişkiler
13.Hafta *ÖRGÜTSEL ADALET a) Tanımlar b) Boyutları c) Farklı değişkenler ile ilişkiler
14.Hafta *ÖRGÜT KÜLTÜRÜ a) Örgüt kültürü nedir? b) Örgüt kültürünün çalışanlar ve yöneticiler üzerindeki etkileri c) Yenilikçi bir kültür oluşturma
15.Hafta *GENEL TEKRAR

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 118,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00