Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB8.107 KÖTÜLÜK VE TEODİSE 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Batı din felsefesinin en önemli sorunlarından ve ateist düşüncenin temel dayanaklarından olan kötülük problemi ve bunun karşısında teist düşünürlerin Tanrı inancını savunma çabalarını (teodise) kavratmak
Dersin İçeriği : Bu ders, Batı din felsefesinin en önemli sorunlarından ve ateist düşüncenin temel dayanaklarından olan kötülük problemi ve bunun karşısında teist düşünürlerin Tanrı inancını savunma çabalarını (teodise) konu edinir. Bu çerçevede, kötülüğün mahiyeti, gerçekliği, ateistler tarafından ileri sürülmüş mantıksal ve delilci kötülük problemleri, bunlara verilmiş özgür irade, kişi-oluşturma ve süreç teodiseleri gibi dini ve felsefi Tanrı savunmalarının başlıcaları ortaya konur.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Hume, David. (1993) Dialogues and Natural History of Religion. Oxford: Oxford University Press. Mackie, J. L. (1982) The Miracle of Theism. Oxford: Clarendon Press. Akbaş, Muhsin (1999) The Problem of Evil and Theodicy in Jewish, Christian and Islamic Thought (Unpublished PhD Thesis). Yaran, Cafer Sadık. (1997) Kötülük ve Teodise. Ankara: Vadi Yayınları.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap ve problem çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : YOK
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Muhsin Akbaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Haris Macic
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Kötülük ve teodise probleminin kavramlarını açıklar
  • 2 Tanrının iyiliğiyle evrendeki kötülüklerin bağdaşıp bağdaşmayacağı değerlendirir
  • 3 teodise problemine karşı dini dayanakları değerlendirir
  • 4 teodise problemine karşı felsefi dayanakları değerlendirir
  • 5 Kötülük problemine ilişkin çözümleri açıklar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *kötülüğün mahiyeti ve gerçekliği
2.Hafta *ateistler tarafından ileri sürülmüş mantıksal ve delilci kötülük problemleri
3.Hafta *Teodisenin anlamı
4.Hafta *Teodiseyle ilgili ortaya konulan kuramlar
5.Hafta *Özgür irade savunması
6.Hafta *Mantıksal ve delilci kötülük anlayışları
7.Hafta *Filozofların kötülükle ilgili düşünceleri
*Filozofların kötülükle ilgili düşünceleri
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Ateizmin bir dayanağı olarak kötülük
10.Hafta *İslam düşüncesinde kötülük
11.Hafta *Gazalinin mümkün en iyi evren görüşü
12.Hafta *İslam kelamcılarının kötülükle ilgili görüşleri
13.Hafta *teodise ve dini, felsefi savunmalar
14.Hafta *teodise ve dini, felsefi savunmalar
15.Hafta *final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 12,00 12,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00