Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FDB8.103 DİN VE BİLİM 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : din-bilim arasındaki ilişki ve problemleri kavratmak, din bilim ilişkisinde eleştirel bir bakış açısı kazandırmak
Dersin İçeriği : Bu derste, din ve bilim ilişkisinin tarihsel gelişimi, problemleri, bu problemlere yönelik getirilen belli başlı yaklaşımlar incelenir; pozitif bilimlerdeki bazı yeni gelişmeler ile çeşitli dini inançlar arasında öne çıkan modern tartışmalar ele alınır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Barbour, Ian. (2004) Bilim ve Din. İstanbul: İnsan Yayınları
2- Yaran, Cafer Sadık. (1997) Din ve Bilim. Samsun: Sidre Yayınları. 3- Nasr, S. H. vd. (1993) İslam ve Bilim. İstanbul: Seha Yayınları. 4- Kuhn, S. Thomas. (1995) Bilimsel Devrimlerin Yapısı. İstanbul: Alan Yayıncılık.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Ödev, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Muhsin Akbaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Haris Macic
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Öğrenci din bilim ilişkisinin tarihsel gelişimini kavrar,
  • 2 Din-bilim ilişkisine dair problemleri tanır,
  • 3 Bu problemlere yönelik belli başlı yaklaşımlar hakkında bilgi sahibi olur,
  • 4 Bazı bilimsel gelişmelerin çeşitli dini inançlar açısından ortaya çıkardığı tartışmaları kavrar
  • 5 Dini bilgi ve bilimsel bilgi ayrımına varır
  • 6 Din-bilim ilişkisine dair eleştirel bakış açısı kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Din-felsefe, din-bilim ilişkisi
2.Hafta *Bilimsel bilginin özellikleri
3.Hafta *Dini bilginin özellikleri
4.Hafta *Din-bilim ilişkisinin tarihsel gelişimi
5.Hafta *Din-bilim ilişkisinin tarihsel gelişimi
6.Hafta *Din-bilim ilişkisinde ana yaklaşımlar: Çatışma
7.Hafta *Din-bilim ilişkisinde ana yaklaşımlar: Bağımsızlık
8.Hafta *ara sınav
9.Hafta *Din-bilim ilişkisinde ana yaklaşımlar: Diyalog
10.Hafta *Din-bilim ilişkisinde ana yaklaşımlar: Uyum
11.Hafta *Pratik sorunlar bağlamında din-bilim ilişkisi: Kuantum ve din
12.Hafta *Evrim ve din
13.Hafta *Genetik ve din
14.Hafta *Bilim etiği
15.Hafta *final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ödev 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 7,00 7,00
Final Sınavı Hazırlık 1 14,00 14,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00