Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM139 HASTA GÜVENLİĞİNİN GELİŞTİRİLMESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlık kurumlarında hasta ve çalışan güvenliğini tehdit eden olası riskleri belirlemek, hasta güvenliği kapsamında beklenmedik olayları tanımlamak, sağlık hizmetinden kaynaklanan hatalar ve bu hatalar sonucunda ortaya çıkan hasta hasarlarını göstermek ve bu hataların önlenmesi/azaltılması için alınacak önlemleri tartışmak, klinik ortamda çalışan güvenliğini tehdit eden fiziksel, kimyasal, psikososyal ve mesleki riskleri tanımlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : - Hasta ve klinik çalışan güvenliği, önemi ve güvenlik kültürü - Uluslararası hasta güvenliği hedefleri - Hasta ve klinik çalışan güvenliğinde risk yönetimi, yüksek riskli ve öncelik verilen alanlar - Hasta ve klinik çalışan güvenliğinde dünyadaki gelişmeler ve ülkemizdeki durum - Hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutu - Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik politikalar - Tıbbi hatalar ve istenmeyen olaylar - Tıbbi hataların hukuki ve finansal boyutları - Tıbbi hata bildirim sistemleri - Tıbbi hatalar ve istenmeyen olayların önlenmesi - Sağlık kurumlarında çalışan hemşireler açısından fiziksel, kimyasal ve psikososyal riskler ile birlikte mesleki riskler - Hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar ve örnek olay tartışması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Alcan Z, Tekin DE, Civil SÖ: (2012) Hasta Güvenliği Beklenmedik Olaylarda Hemşirenin Rolü, Nobel Tıp Kitabevi Ltd. Şti., İstanbul. Zipperer L. (2014) Patient Safety: Perspectives on Evidence, Information and Knowledge Transfer, Farnham, Surrey, England : Routledge. Patrick W. (2014) Patient Safety Culture : Theory, Methods, and Application, Farnham, Surrey, UK : Ashgate. Nelson A. (2006). Safe Patient Handling And Movement: A Guide for Nurses And Other Health Care Providers, Springer Publishing. Hughes RG (2008) Patient Safety and Quality: An Evidence-Based Handbook for Nurses. AHRQ Publication, USA. https://www.jointcommission.org/nurses.aspx Hasta ve sağlık kurumlarında çalışan hemşire güvenliği ile ilgili makaleler http://www.who.int/patientsafety/en/
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tarıtşma, soru-cevap ve vaka analiz yöntemleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yoktur
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Burcu Ceylan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Esra AKIN KORHAN
Dersin Verilişi : Tartışma, Soru-Cevap, problem çözme, vaka analizi

  • 1 Hasta güvenliğine ilişkin temel kavramlar konusunda yeterli bilgiyi öğrenebilme,
  • 2 Uluslararası hasta güvenliği hedeflerini tartışabilme,
  • 3 Hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutunu tanımlayabilme,
  • 4 Hasta ve klinik çalışan güvenliği uygulamalarını değerlendirebilme,
  • 5 Hasta ve klinik çalışan güvenliğini tehdit eden sorunları çözebilme
  • 6 Tıbbi hata bildirim sistemlerini kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma/Dersin Tanıtımı/Dersin İlke ve Hedeflerinin Açıklanması
2.Hafta *Hasta ve klinik çalışan güvenliği, önemi ve güvenlik kültürü
3.Hafta *Uluslararası hasta güvenliği hedefleri
4.Hafta *Hasta ve klinik çalışan güvenliğinde risk yönetimi, yüksek riskli ve öncelik verilen alanlar
5.Hafta * Hasta ve klinik çalışan güvenliğinde dünyadaki gelişmeler ve ülkemizdeki durum
6.Hafta *Hasta güvenliğinin etik ve hukuki boyutu
7.Hafta *Vize
8.Hafta * Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik politikalar
9.Hafta *Tıbbi hatalar ve istenmeyen olaylar
10.Hafta *Tıbbi hataların hukuki ve finansal boyutları
11.Hafta *Tıbbi hata bildirim sistemleri
12.Hafta *Tıbbi hatalar ve istenmeyen olayların önlenmesi
13.Hafta *Sağlık kurumlarında çalışan hemşireler açısından fiziksel, kimyasal ve psikososyal riskler ile birlikte mesleki riskler
14.Hafta *Hasta ve çalışan güvenliğinin geliştirilmesine yönelik uygulamalar ve örnek olay tartışması
15.Hafta *Final

  • 3 Final : 60,000
  • 4 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 1 19,00 19,00
Final 1 1,00 1,00
Final Sınavı Hazırlık 1 27,00 27,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00