Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM197 SAĞLIK MEVZUATI 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Sağlık çalışanlarının görev, yetki ve sorumluluklarının yasalar ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilmesi, bilinçli sağlık çalışanlarının alanda yer almasını amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Sağlık istemi içinde yer alan tüm mevzuatın sağlık çalışanları görev yetki ve sorumluklar, Hasta Hakları ve Uygulamaları, Sağlık Sisteminin mevzuatlar açısından irdelenmesini kapsar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Türk Ceza Kanunu Devlet Memurları Kanunu Sağlık Hukuku, Prof. Dr. Hüseyin Duru,2014, İstabul Çağdaş Hemşirelikte Etik, Çeviri, Prof. Dr. Şule Ecevit Alpar ve ark.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Literatür Tarama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Gülay Oyur Çelik
Doç. Dr. Esra Akın
Doç. Dr. Leyla Baysan Arabacı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersin Sorumlu Öğretim Üyesi : Dr. Öğr. Üyesi Gülay OYUR ÇELİK Yardımcı Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Esra AKIN KORHAN Yardımcı Öğretim Üyesi: Doç. Dr. Leyla BAYSAN ARABACI
Dersin Verilişi : Örgün, Konferans, aktif öğrenme yöntemleri, uygulama ve video gösterimi

  • 1 1. Sağlık Mevzuatına ilişkin temel teorik kavramlar konusunda yeterli bilgiyi öğrenebilme,
  • 2 2. Görev, yetki ve sorumluluk kavramlarını algılayabilme ve ayırt edebilme,
  • 3 3. Mesleğine ilişkin cezai sorumluluklarını öğrenme ve yenilikleri takip edebilme,
  • 4 4. Sağlık mevzuatını kavrayabilme
  • 5 5. Hasta haklarını kavrayabilme
  • 6 6. Mevcut sistemi kavrayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanışma
2.Hafta *Sağlık mevzuatına giriş /sağlık mevzuatında temel kavramlar
3.Hafta *Sağlık alanında yasal düzenlemeler
4.Hafta *Sağlık alanında yasal düzenlemeler
5.Hafta *Sağlık yönetiminin mevzuatlar açısından değerlendirilmesi
6.Hafta *Sağlık yönetiminin mevzuatlar açısından değerlendirilmesi
7.Hafta *Vize
8.Hafta *Hasta hakları
9.Hafta *Sağlık çalışanı hakları
10.Hafta *Tıbbi Müdahaleden Kaynaklanan yasal Sorumluluk
11.Hafta *Sağlık Çalışanlarının İdari ve Cezai Sorumluluğu
12.Hafta *Organ ve Doku Nakli mevzuatı
13.Hafta *İnsan Üzerinde Deney ve çalışmalara ilişkin mevzuat
14.Hafta *Sağlık hizmetlerinde sorumluluk ve kusur tespiti/ Bilirkişilik
15.Hafta *Final


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü