Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
YL-HEM167 İNFERTİLİTE HEMŞİRELİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İnfertilitenin psikososyal-psikoseksüel etkilerinin ve öneminin kavranması, <br />Yardımcı üreme tekniklerinin türleri, uygulama koşulları ve yöntemlerin uygulanışı hakkında bilgi ve beceri geliştirilmesi,<br />İnfertilite ve tedavi yöntemlerinde hemşirelik rollerinin irdelenmesi. <br />Etik ilkelerle ilgili bilinç oluşturulması,<br />İnfertilitede kanıta dayalı uygulamalar eşliğinde dünyadaki yeni gelişmeler ve yasal durumlar hakkında bilgi kazanılması.<br />
Dersin İçeriği : İnfertilitenin tanımı, Dünya’da ve Türkiye’de insidansı, fertiliteyi etkileyen faktörler, tedavi yöntemleri, komplikasyonlar ve hemşirenin rolleri, etik ve yasal boyutu, kanıta dayalı uygulamalar.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Taşkın L. Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, XIII.Baskı, Ankara, 2016. 2. Alexander L L , Larosa J H, Bader H.,Garfield S., Alexander W J. Understanding and Preventing Cardiovasküler Disease and Canser. New Dimensions İn Women’s Health. 2010. Fifth Edition. 3 O’Conner V, “Obstetrics, Gynaecology and Women’s Health” Cambridge University Press, Cambridge, 2002 4. Ayhan A., Durukan T.,Günalp S., Gürkan T.Öderoğlu S.L.,Yaralı L.Yüce K.Temel Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi.Güneş Tıp Kitapevi.2. Baskı. .(2008) 5. Şirin, A & Kavlak O Kadın Sağlığı, 2. Baskı, İstanbul, 2015. 6. Kızılkaya Beji N. Hemşire ve Ebelere Yönelik Kadın Sağlığı ve Hastalıkları, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, 2015
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, İnteraktif eğitim yöntemleri (soru-cevap, grup tartışması, beyin fırtınası, rol play, öğrenci seminerleri, video izleme), Vaka sunumu, Durum tartışması, Araştırma tartışması, Klinik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nuray Egelioğlu Cetişli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Teorik anlatım

  • 1 Fertiliteyi etkileyen faktörleri ve infertiliteyi tanımlar
  • 2 İnfertilite hemşiresinin rol ve sorumluluklarını tanımlar
  • 3 İnfertilitede kanıta dayalı hemşirelik uygulamalarını tanımlar
  • 4 İnfertilitedeki hemşirelik bakımında etik yaklaşımları benimser
  • 5 İnfertilite ve tedavi yöntemlerine ilişkin ülkemizdeki yasal durumları yorumlar
  • 6 İnfertilitenin eşler üzerine psikolojik ve psikoseksüel etkilerine yönelik destekleyici hemşirelik bakımı gerçekleştirir
  • 7 İnfertilitenin tanı ve teadvisindeki tüm aşamaları bilir ve hemşire olarak hastanın eğitim ve danışmanlık gereksinimlerini saptar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse giriş, Dersin tanıtımı
2.Hafta * İnfertilite tanımı, fertiliteyi etkileyen faktörler
3.Hafta *Dünya’da ve Türkiye’de infertilite, insidans-prevelans
4.Hafta *Yardımcı Üreme Tekniklerine başvuran çiftlerin değerlendirilmesi ve hemşirenin rolü
5.Hafta *İnfertilite tedavisi, yardımcı üreme teknikleri
6.Hafta *Yardımcı üreme tekniklerinde komplikasyonlar
7.Hafta *İnfertilite ve tedavisinde hemşirelik yaklaşımları
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Pregenetik tanılama ve hemşirelik yaklaşımları
10.Hafta *İnfertilitenin eşler üzerine psikososyal, psikoseksüel ve kültürel etkileri
11.Hafta *Yardımcı üreme tekniklerinde etik yaklaşımlar
12.Hafta *Yardımcı üreme tekniklerinde yeni yaklaşımlar
13.Hafta *Yardımcı üreme tekniklerinde yasa ve yönetmelikler
14.Hafta *İnfertilite hemşireliğinde kanıta dayalı uygulamalar

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00