Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.148 TÜRK MODERNLEŞME TARİHİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türk modernleşmesinin ele alınarak, Cumhuriyet dönemi modernleşme sürecininin değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği : Yeni devletin kurulmasıyla modernleşme sürecinde meydana gelen gelişmeler ve sonuçları değerlendirilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma Şerif Mardin, Türk Modernleşmesi, İstanbul,1995. T.Baykara, Osmanlı Devleti’nde Medeniyet Kavramı Ve XIX. yy’a Dair Araştırmalar
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Seminer

  • 1 Tarih uzmanlığının gerektirdiği bilgi, beceri, anlayış ve kavrayışa sahip olup, bu bilgileri Tarih alanında kullanabilecek gelişimine ulaşma.
  • 2 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında kazandığı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma.
  • 3 Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin gelişim sürecini gözlemlemeyerek çalışmalar yapabilme becerisi kazanma.
  • 4 Yapacağı bilimsel çalışmalarda kaynaklara ulaşabilme, metinleri değerlendirme becerisi kazanma.
  • 5 Yaptığı çalışmalarda elde ettiği verileri derleme, sınıflandırabilme, analiz yapabilme becerisi kazanma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Türk modernleşmesinin genel değerlendirilmesi
2.Hafta *Türk inkılabı ve modernleşme çabaları
3.Hafta *Modernleşme ve Atatürkçülük
4.Hafta *Modernleşme ve Atatürkçülük II
5.Hafta *Atatürk'ün ilke ve inkılaplarının uygulanması; Türk modernleşmesinin Atatürk dönemi gelişimi
6.Hafta *Atatürk sonrası dönemde Türk modernleşmesi
7.Hafta *İsmet İnönü dönemi Türk Modernleşmesinin gelişimi (1938-1945)
8.Hafta *İsmet İnönü dönemi Türk Modernleşmesinin gelişimi (1945-1950)
9.Hafta *Ara sınav
10.Hafta * Demokrat Parti döneminde Türk modernleşmesi (1950-1960)
11.Hafta *Demokrat Parti döneminde Türk modernleşmesi (1950-1960)- II
12.Hafta *(1960-1980) yılları arası Türk modernleşmesi- I
13.Hafta *(1960-1980) yılları arası Türk modernleşmesi - II
14.Hafta *(1980-2000) yılları arası Türk modernleşme süreci
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 168,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00