Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.130 ORTAÇAĞ TÜRK TARİHİNİN FARSÇA KAYNAKLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yüksek Lisans Tezi yazacak olan veya özel bir konuyu işlemek isteyen öğrencilere tek bir kaynağa bağlı kalmaksızın, muhtelif eserlerden bilgi edinebileceklerini göstermek.
Dersin İçeriği : İslam dünyasında Farsça tarih kitaplarının yazımının ne zaman başladığı, seyri, yazarları ve Türk tarihinin anlatımında Farsça kaynakların önemi hakkında bilgi verilecek ve Selçuklular, Anadolu Beylikleri, Moğollar, İlhanlılar, Timurlular, Ak Koyunlular, Kara Koyunlular devrinde yazılmış Farsça kaynaklar, yazarları ve bunların tarih yazımında nasıl kullanılacağı hakkında bilgi verilecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : A. Browne, Litterary History of Persia, Cambridge, 1977.
Yardımcı Kaynaklar
Fuad Sezgin, GAS, Leiden-Brill, 1967.
Şemseddin Günaltay, İslam Tarihinin Kaynakları Tarih ve Müverrihleri, İstanbul, 1991.
Ramazan Şeşen, Müslümanlarda Tarih-Coğrafya Yazıcılığı, İstanbul, 1998.
Ortaçağ Türk Tarihi Ana Kaynakları, ed. A. Çetin, İstanbul, 2008.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, metin okuma, soru-cevap, tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Ortaçağ Türk Tarihi yazımında Farsça kaynakların yeri ve önemini öğrenme
  • 2 Derste öğrendikleri bilgilerin ışığında müstakil çalışma yapabilme.
  • 3 Çalışılacak konu ile ilgili muhtelif kaynakları kullanma.
  • 4 Alan literatürüne sahip olma.
  • 5 Arapça kaynakların eleştirisini yapabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ortaçağ Türk tarihinin sınırları ve özellikleri
2.Hafta *Farsça tarih kitaplarının ortaya çıkışı
3.Hafta *Farsça tarih kitaplarının tasnifi
4.Hafta *Yazılışlarına göre tarih çeşitleri ve tarihçiler
5.Hafta *Selçuklular devri Farsça kaynaklar ve yazarları
6.Hafta *Beylikler devri Farsça kaynaklar ve yazarları
7.Hafta *Genel kronikler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Devlet teşkilatına dair yazılmış kaynaklar
10.Hafta *Coğrafî kaynaklar
11.Hafta * Seyahatnâmeler
12.Hafta *Biyografi kitapları
13.Hafta *Müracaat kitapları
14.Hafta *Müracaat kitapları
15.Hafta *Genel bibliyografya

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 15,00 15,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 177,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00