Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.124 FARSÇA TARİH METİNLERİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin Farsça tarih metinlerini tanımalarını ve okuyabilmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Farsça Tarih Metinleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Hasan Rumlu, Ahsenü't-tevarih, yay. Abdülhüseyn Nevai, Tahran 1349 h.ş. 2. Hurşah b. Kubad el-Hüseyni, Tarih-i Kutbi: Tarih-i Al-i Timur, yay. Seyyid Mücahid Hüseyn-i Zeydi, Yeni Delhi 1965. 3. İbn-i Arabşah, Acaib el-Makdur fi Nevaibi Teymur, yay. Ahmed Fayiz el-Hımsi, Beyrut 1986.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik ders, okuma, kaynak tarama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Farsça yazmış olan tarihçileri ve eserlerini anlatabilme
  • 2 Farsça tarih metinlerini okuyabilme
  • 3 Farsça tarih metinlerindeki tarihsel bilgilerden yararlanabilme
  • 4 Farsça tarih metinlerinin çevirilerini yapabilme
  • 5 Farsça metinleri münferit çalışmalarda kullanabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Hasan Rumlu'nun Ahsenü'-tevarih’inden seçme metin okuma
2.Hafta *Hurşah b. Kubad el-Hüseyni’nin Tarih-i Kutbi: Tarih-i Al-i Timur’undan seçme metin okuma
3.Hafta *İbn Arabşah’ın Acaib el-Makdur fi Neva'ibi Teymur’undan seçme metin okuma I
4.Hafta *İbn Arabşah’ın Acaib el-Makdur fi Neva'ibi Teymur’undan seçme metin okuma II
5.Hafta *Abdurrahman Cami’nin Naneha ve Münşeat-ı Cami’sinden seçme metin okuma
6.Hafta *Derviş Ali-i Buzcani’nin Ravzat el-Reyahin’inden seçme metin okuma
7.Hafta *Yahya Kazvini’nin Lubb el-Tevarih’inden seçme metin okuma
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Budak Kazvini’nin Cevahir el-Ahbar: Tarih-i Safeviye ez ağaz ta Sal 984’ünden seçme metin okuma
10.Hafta *Devvani’nin Arz-ı Sipah-ı Uzun Hasan’ından seçme metin okuma
11.Hafta *İbn Bezaz’ın Safvetü's-Safa’sınden seçme metin okuma
12.Hafta *Fazlullah b. Ruzbihan-i Huncî-i İsfahanî’in Tarih-i Alem-ârâ-yı Eminî’sinden seçme metin okuma
13.Hafta *Kadı Ahmed Kumi’nin Hülasatü't-tevarih’inden seçme metin okuma
14.Hafta *İskender Bey Türkmen’un Tarih-i Alem-ara-yı Abbasî’sinden seçme metin okuma
15.Hafta *Mehemmed Muhsin Mustevfi'nin Zübdet et-Tevarih'inden seçme metin okuma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 3 5,00 15,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00