Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.116 SELÇUKLU-BİZANS İLİŞKİLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genel olarak tarih araştırmalarında kullanacağı yöntemleri, özel olarak da başlangıcından sonuna kadar olan süreç boyunca dönemin ana kaynaklarına dayanarak Selçuklu-Bizans İlişkilerini araştırma yöntemlerini öğrenme becerisi kazandırmak ve tez öncesi bir tarih tezini yazmaya hazır hale getirmektir.
Dersin İçeriği : Selçuklu-Bizans İlişkileri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, Ankara 1991. 2. Osman Turan, Selçuklular Zamanında Türkiye, İstanbul 1996. 3. Mehmet Ersan, Türkiye Selçuklu Devleti’nin Dağılışı, 4. Claude Cahen, Osmanlılarda Önce Anadolu’da Türkler, İstanbul 1979. 5. Yusuf Ayönü, “Selçuklu Bizans İlişkileri,” Türkler Ansiklopedisi, C.6.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Alana ilişkin temel araştırma problemlerini gösterebilme
  • 2 Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma
  • 3 Alan ile ilgili ana kaynakları listeleyebilme
  • 4 Kaynaklar arasında mukayese yapabilme ve onları araştırmalarında doğru olarak kullanabilme
  • 5 Selçuklu dönemi Bizans tarih kaynaklarını öğrenebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu ve XI. Yüzyıl Başlarında Anadolu
2.Hafta * Doğu Anadolu'ya İlk Selçuklu Akınları
3.Hafta *Tuğrul Bey ve Alp Arslan Dönemindeki Selçuklu Fetihleri
4.Hafta *Melikşah Dönemindeki Gelişmeler ve Türkiye Selçuklu Devleti'nin Kuruluşu
5.Hafta *I. Süleymanşah Dönemi Selçuklu-Bizans İlişkileri
6.Hafta *I.Kılıç Arslan'dan Şahinşah dönemine kadar ilişkiler
7.Hafta *I. Mesud dönemi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *II. Kılıç Arslan Dönemi
10.Hafta *II. Süleymanşah ve I. Gıyasedin Keyhüsrev dönemi
11.Hafta *I. İzzeddin Keykavus dönemi
12.Hafta *I. Alaaddin Keykubad dönemi
13.Hafta *Kösedağ bozgunundan sonraki gelişmeler
14.Hafta *Batı Anadolu'daki Türkmenler ile Bizans arasındaki ilişkiler
15.Hafta *Dönem sonu değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00