Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.110 OSMANLI KURUMLARI TARİHİ II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı Devletinin teşkilat ve müesseselerinin kurumsal ve fonksiyonel niteliklerinin kavranması.
Dersin İçeriği : Osmanlı taşra teşkilatı, tımar sistemi, şehirli, köylü ve konargöçer reaya, Osmanlı Devleti'nde dini hayat, tarikatlar, esnaf ve sanayi, ulaşım ve haberleşme, vakıflar, bilim ve düşünce, mimari ve sanat.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal Tarihi I: 1300-1600, (çev. Halil Berktay), İstanbul 2000; II: 1600-1914, İstanbul 2004. - Yavuz Ercan, Osmanlı Yönetiminde Gayrimüslimler, Ankara 2001. - Murat Belge, Osmanlı'da Kurumlar ve Kültür, İstanbul 2008. - Suraiya Faroqhi, Osmanlı'da Kentler ve Kentliler, (çev. Neyyir Kalaycıoğlu), İstanbul 2011. - Osmanlı Devleti ve Medeniyeti Tarihi, I-II, (edt. Ekmeleddin İhsanoğlu), İstanbul 1994. - Osmanlı'da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım, (edt. Çağlar Keyder ve Faruk Tabak), İstanbul 2009. - Osmanlı Uygarlığı, 2 cilt, (haz. Halil İnalcık, Günsel Rendan), Adana 2009.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı taşrasındaki kurumları ve yaşantıyı tanır.
  • 2 Osmanlı Devleti'nde merkez-taşra ilişkisini bilir.
  • 3 Osmanlı toprak sistemini öğrenir, feodal yapı ile karşılaştırır.
  • 4 Toplumu oluşturan unsurlar arasındaki ilişkileri öğrenir.
  • 5 Osmanlı Devletinin emperyal yapısını kavrar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Taşrasında İdari Yapı I (Kuruluştan XVI. Yüzyıla Kadar)
2.Hafta *Osmanlı Taşrasında İdari Yapı II (XVII. Yüzyıldan Tanzimat'a Kadar)
3.Hafta *Osmanlı Taşrasında İdari Yapı III (Tanzimat Dönemi)
4.Hafta *Tımar Sistemi ve Kırsal Hayat
5.Hafta *Tarımsal Üretim
6.Hafta *Konargöçerler
7.Hafta *Osmanlı Kentleri ve Kentliler
8.Hafta *Osmanlı Kentleri ve kentli yaşamı
9.Hafta *Esnaf Teşkilatı, Sanayi ve Ticaret
10.Hafta *Ulaşım, Yol ve Haberleşme Sistemi
11.Hafta *Vakıf Kurumu ve İşleyişi
12.Hafta *Din, Tasavvuf ve Tarikatlar
13.Hafta *Bilim ve Düşünce
14.Hafta *Mimari ve Sanat

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00