Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.106 YAKINÇAĞ AVRUPA TARİHİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Yakınçağ Avrupası'nın siyasi tarihini incelemek, Fransız Devrimi ve sonrasında Avrupa'nın değişen siyasi yapısı, ulus-devletlerin ortaya çıkış süreci, sömürge mücadelelerinin dünya tarihi üzerine etkilerinden bahsedilmesidir.
Dersin İçeriği : Amerikan Bağımsızlık Savaşı, Fransız İhtilali, Napolyon Savaşları, Viyana ve Paris Konferansları, 1830 ve 1848 İhtilalleri, Sömürgecilik Mücadelesi, İtalya ve Almanya'nın kuruluşu, bloklaşma, I. Dünya Savaşı
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - Eric J. Hobsbawm, Fransız Devrimi'ne Bakış, (Çeviren: Osman Akınhay), İstanbul 2009.<br />- David McCulloug, 1776, Amerikan Bağımsızlık Mücadelesi, (çev. Ayşen B. Çancı), İstanbul 2010.<br />- Eric Hobsbawn, Devrim Çağı 1789-1848, İstanbul 1998.<br />- Eric Hobsbawn, İmparatorluk Çağı 1875-1914, İstanbul 1999.<br />- J.M. Roberts, Avrupa Tarihi, İstanbul 2011.<br />- N. Davies, Avrupa Tarihi, Ankara 2011.<br />- Hagen Schulze, Avrupa'da Ulus ve Devlet, İstanbul 2005.<br />- Colin Mooers, Burjuva Avrupa'nın Kuruluşu, İstanbul 2000.<br />- Marc Ferro, Sömürgecilik Tarihi Fetihlerden Bağımsızlık Hareketlerine Kadar 13.- 20. Yüzyıl, Ankara 2011.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi İrfan Kokdaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Avrupa'nın bugünkü sosyal, kültürel, dini ve siyasi kimliğinin oluşum sürecini öğrenir.
  • 2 Avrupa'nın ekonomik gücünün tarihsel altyapısını öğrenir.
  • 3 Fransız Devrimi'nin dünya tarihi üzerindeki etkisini analiz eder.
  • 4 XIX. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan siyasi gelişmelerin dünya tarihine etkisini kritik eder.
  • 5 Avrupa'da XIX. yüzyılda yaşanan gelişmelerin Osmanlı-Türk tarihi üzerindeki etkilerini analiz eder.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Devrimler çağına girilirken Avrupa
2.Hafta *Amerikan Bağımsızlık Savaşı ve Avrupa
3.Hafta *Fransız Devrimi ve etkileri
4.Hafta *Napolyon döneminde Avrupa
5.Hafta *Viyana Kongresi ve yeni Avrupa haritası
6.Hafta *Sanayileşen Avrupa ve değişen ekonomik sistem
7.Hafta *Sosyalizmin doğuşu, 1830 ve 1848 ihtilalleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kırım Savaşı: Avrupa haritası bir kez daha değişiyor
10.Hafta *Denizaşırı Avrupa ve Sömürge imparatorluklarının kurulması
11.Hafta *Mutlakiyetten Ulus-devlete: İtalya ve Almanya'nın kurulması
12.Hafta *XIX. yüzyıl sonuna doğru Avrupa: Rekabet ve bloklaşmalar
13.Hafta *Milliyetçiliğin yükselişi ve yarattığı krizler (Orta Avrupa ve Balkanlar)
14.Hafta *Barışın Sonu: I. Dünya Savaşı ve sonuçları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00