Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.151 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin ana amacı yüksek lisans düzeyinde bir araştırmanın dayandığı temel prensipleri ve etik duyarlılıkları öğretmektedir.
Dersin İçeriği : Fikir halinden yazılı bir metne dönüşünceye kadar bir araştırmanın ortaya çıkışı, çeşitli aşamalarda karşılaşılacak zorluklar, kullanılacak araştırma yöntemleri, literatür analizi, yazılı ve yazılı olmayan etik meseleler ve duyarlılıkları dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Mübahat S. Kütükoğlu, Tarih Araştırmalarında Usul, Ankara 2014; Tarih İçin Metodoloji, ed. Ahmet Şimşek, İstanbul 2015; Ahmet Şimşek & Mehmet Topal (ed.), Türk Tarihinin ve Tarihçiliğinin Meseleleri, İstanbul 2018; Tarih Nasıl Yazılır?, Ahmet Şimşek (ed.), İstanbul 2014; John Tosh, Tarihin Peşinde Modern Tarih Çalışmasında Hedefler, Yöntemler ve Yeni Doğrultular, İstanbul 2013.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, okuma, literatür araştırma, tartışma, örnekleme, metin kurgulama, ödev, seminer
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Bilimsel bir araştırmanın aşamalarını bilebilir.
  • 2 Tarih biliminin temel kaynaklarını bilebilir.
  • 3 Tarih araştırmalarında kullanılacak yöntemleri bilebilir.
  • 4 Bir konu hakkında literatür araştırması yapabilir.
  • 5 Kaynaklardan derlediği bilgileri hangi yöntemlerle analiz edeceğini bilebilir.
  • 6 Etik ihlallerin neler olduğunu ve araştırma esnasında etik kurallara uyması gerektiğini bilebilir.
  • 7 Doğru metotlarla bir araştırma metninin nasıl tesis edileceğini bilebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bilimsel Araştırma Nedir? Araştırma yöntemleri nelerdir? Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri.
2.Hafta *Tarihin alanı; Tarih araştırmalarında kullanılan yöntemler
3.Hafta *Tarihle ilgili bir araştırma konusu nasıl belirlenir?
4.Hafta *Bir meseleyi problem edinme, problemin sınırlarını belirleme ve onu bir araştırmaya dönüştürme
5.Hafta *Literatür tarama, bilgiyi doğru kaynakta arama, kaynağın güvenilirliğini ve doğruluğunu test etme
6.Hafta *Yurtiçi ve yurtdışı arşiv ve kütüphaneler hakkında bilgi verme
7.Hafta *Tarih araştırmalarında internet ve veritabanlarının kullanımı, çevrimiçi bilgi kaynakları
8.Hafta *Metin kaleme almanın aşamaları: Metni kurgulama
9.Hafta *Kaynağa atıf yapma ve dipnot gösterme yöntemleri
10.Hafta *Kaynakça oluşturma ve metni şekilsel bakımdan düzenleme
11.Hafta *Bilimsel yayın etiği, etik standartlar, yasal sınırlamalar ve yazılımlar
12.Hafta *Örnek metinler üzerinden etik ihlaller
13.Hafta *Ödev metinlerinin yöntem, şekil ve etik standartlar açısından değerlendirilmesi
14.Hafta *Seminer sunumu

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 10 5,00 50,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Final 1 3,00 3,00
Seminer 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00