Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.145 TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecin de meydana gelen gelişmelerin kavratılması.
Dersin İçeriği : Osmanlı Devleti’nin son döneminden Atatürk dönemi sürecinde Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş dönemi olayları ele alınır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : BAYUR Yusuf Hikmet, Türk İnkılâp Tarihi, 10 cilt, Ankara, 1991 AKŞİN, Sina, İstanbul Hükümetleri ve Milli Mücadele, II cilt, Ankara, 1992. AHMAD Feroz, Modern Türkiye’nin Oluşumu, İstanbul, 1995. GOLOĞLU, Mahmut, Erzurum Kongresi, İş Bankası Yayınları, İstanbul 2008 GOLOĞLU, Mahmut, Sivas Kongresi, Ankara 1969 GOLOĞLU, Mahmut, Cumhuriyet’e Doğru, T.C. İş Bankası Yayını, İstanbul , 2010 GOLOĞLU, Mahmut, Türkiye Cumhuriyeti, T.C. İş Bankası Yayını, İstanbul ,2011 KARABEKİR, Kâzım; İstiklâl Harbimiz, İstanbul, 1969. SELEK, Sebahattin, Anadolu İhtilali, 1971. TÜRKGELDİ, Ali Fuad; Mondros ve Mudanya Mütarekelerinin Tarihi.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Nilgün Nurhan Kara
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : --
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Türkiye Cumhuriyeti Tarihine ilişkin yeterli bilgiye sahip olur, bunları kavrarlar.
  • 2 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi’nin safhaları ve özellikleri açıklanır.
  • 3 Osmanlı Devletinin son döneminden Atatürk dönemine kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinin öğretilmesidir.
  • 4 Atatürk döneminde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluş sürecinin öğretilmesidir
  • 5 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanında kazandığı bilgileri uzmanlık düzeyinde kullanabilme becerisi kazanma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tanzimat Döneminden I. Meşrutiyete kadar süre gelen gelişme
2.Hafta * I. Meşrutiyet ve mutlakıyet
3.Hafta *II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki Fırkası
4.Hafta *I. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devletinde açılan cepheler

5.Hafta *Mondros Mütarekesi ve Ülkenin içinde bulunduğu durum

6.Hafta *Kuvayı Milliye’nin kurulması ve milli mücadelenin
Başlatılması

7.Hafta *TBMM açılması ve cephelerin durumu
8.Hafta *Büyük Taarruz ve sonrasında Barış görüşmeleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Kuruluşu
9.Hafta *Ara Sınav
10.Hafta *Atatürk Döneminde Kurulan Siyasi Fırkalar
11.Hafta *Atatürk Döneminde hukuki süreçte laikleşme ve çıkarılan kanunlar
12.Hafta *Atatürk döneminde eğitim
13.Hafta *Atatürk döneminde iktisadi hayat
14.Hafta *Atatürk döneminde sosyal hayat
15.Hafta *Final sınavı

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00