Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR8.127 OSMANLI SUFİLİĞİ VE KAYNAKLARI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : XV-XVII yüzyıllarda Osmanlı toplum hayatında mevcut sufi gruplar ile bunların genel özellikleri, teşkilatları, faaliyetleri hakkında kaynaklar özelinde bilgi sahibi olmak. Öte taraftan yer yer monografiler hazırlanmış ve yer yer üzerindeki çalışmalar sınırlı kalan guruplar hakkında çalışma yapabilmek için kullanılması gereken arşiv ve sair yazılı kaynaklar hakkında bilgi edinmek.
Dersin İçeriği : Bu ders kapsamında, XV-XVII. yüzyıllar arasında Osmanlı toplumunda mevcut sufi gruplar ve bu grupların yüzyıllar içerisindeki değişimleri ele alınacaktır. XV. yüzyıl ve öncesinde var olup XVI. yüzyıla ulaşmayan sufi gruplar ile XVI. yüzyılla beraber dikkat çeken gruplar ele alınacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı İmparatorluğu'nda Marjinal Sufilik: Kalenderiler XIV-XVII. Yüzyıl, Ankara 1999<br />Alexandrwe Popovic, Gilles Veinstein, Bektachiyya: Études sur l'ordre mystique des Bektachis et les groupes relevant de Hadji Bektach, réunies, İstanbul 1995.<br />Suraiya Faroqhi, Anadolu'da Bektaşilik, İstanbul 2005.<br />Fuad Köprülü, Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar, İstanbul 2014.<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Bu ders kapsamında, öğrencilerin basılı literatürü mutlaka öğrenmeleri ve her bir sufi grup hakkında temel kaynakları, ve güncel ansiklopedi maddelerini okumaları önerilmektedir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Başbakanlık Osmanlı Arşivi'nin online kataloglarından, belli sufi gruplar taranarak, arşivlerde mevcut arşiv materyalinin neler olduğu hakkında ön bilgi edinilebilir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Cahit Telci
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı toplumunda sufi grupları tanıyabilir
  • 2 Osmanlı sufiliğinin gelişme evrelerini öğrenebilir
  • 3 Osmanlı Sufiliğinin kaynaklarını tanıyabilir
  • 4 Sufi grupların ilişkileri hakkında bilgi edinebilir
  • 5 Devlet ve sufi grupların ilişkilerini öğrenebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı Sufi düşüncesinin temelleri
2.Hafta *Türk sufiliğinin erken zamanları, Hoca Ahmed Yesevi ve takipçileri
3.Hafta *Yunus Emre, Hazreti Mevlana ve Mevlevilik
4.Hafta *Kalenderi, Haydari ve Ahmedi gruplar
5.Hafta *Haci Bektaşı Veli ve Bektaşilik
6.Hafta *Haci Bektaşı Veli ve Bektaşilik
7.Hafta *Nakşıbendilik
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Nakşıbendilik
10.Hafta *Halveti gruplar ve Osmanlı düşünce hayatında yeri
11.Hafta *Halveti gruplar ve Osmanlı düşünce hayatında yeri
12.Hafta *Melamilik - Bayramilik
13.Hafta *Melamilik - Bayramilik
14.Hafta *Kadiririlik ve Rifailik

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00