Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.127 HAÇLI SEFERLERİ TARİHİ I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, öğrencilerin, insanlık tarihinin çok önemli bir kırılma noktası olan Haçlı Seferlerinin tarihsel gelişimini kavramasını, Haçlılık düşüncesini ve Haçlıların Yakındoğu’daki faaliyetlerini değerlendirmesini sağlamaktır
Dersin İçeriği : Haçlı Seferleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Steven Runciman, Haçlı Seferleri Tarihi, C.I-II-III, Türkçe çev., Fikret Işıltan, 2. Baskı, Ankara 1989, 1992, 1992. Işın Demirkent, Haçlı Seferleri Tarihi, İstanbul 1997. Ebru Altan, İkinci Haçlı Seferi,Ankara 2003. P. M. Holt, Haçlılar Çağı, İstanbul 1999. Richard, Jean, The Crusades c.1071-c.1291, Cambridge 1999. Anna Komnena, The Alexiad of The Princess Anna Komnena, İngilizce çev., A. Dawes, London 1967; Türkçe çev., Bilge Umar, Alexiad: Anadolu’da ve Balkan Yarımadası’ında İmparator Alexios Komnenos Dönemi’nin Tarihi Malazgirt’in Sonrası, İstanbul 1996 Urfalı Mateos, Vekayinâme, Türkçe çev., Hrant D. Andreasyan, Urfalı Mateos Vekayi-Nâmesi (952-1136) ve Papaz Grigor’un Zeyli (1136-1162), 2. Baskı, Ankara 1987. Süryani Keşiş Mikhail Vekayinâmesi, Türkçe çev., Hrant D. Andreasyan (Türk Tarih Kurumu’nda Basılmamış nüsha).
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Alana ilişkin temel araştırma problemlerini gösterebilme
  • 2 Problem tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma
  • 3 Alan ile ilgili ana kaynakları listeleyebilme.
  • 4 Kaynaklar arasında mukayese yapabilme ve onları araştırmalarında doğru olarak kullanabilme
  • 5 Haçlı Seferlerinin tarihsel gelişim ve değişim sürecini analiz edebilmesi

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *IV. Haçlı Seferi Öncesi’nde Bizans İmparatorluğu’nda Yaşanan Gelişmeler
2.Hafta *IV. Haçlı Seferi Öncesi’nde Avrupa’daki Gelişmeler
3.Hafta *IV. Haçlı Seferiı, İstanbul’un Latinler Tarafından Ele Geçirilmesi ve Yağmalanması
4.Hafta *İstanbul Latin Krallığı ve Anadolu’daki Güçlerle Olan Münasebetleri
5.Hafta *V-VI. Haçlı Seferleri
6.Hafta *VII.-VIII. Ve IX. Haçlı Seferleri
7.Hafta *Haçlı Seferlerinin Batı Dünyasındaki Yankıları
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Haçlılar ve Anadolu
10.Hafta *Haçlıların Yakın ve Ortadoğu’da Kurmuş Oldukları Devletçikler ve Akıbetleri
11.Hafta *Haçlıların Yakın ve Ortadoğu’da Kurmuş Oldukları Devletçikler
12.Hafta *Haçlı Seferlerinin Ardından Dünya Tarihindeki Gelişmeler
13.Hafta *Haçlı Seferlerinin Siyasi ve Ekonomik Sonuçları
14.Hafta *Haçlı Seferleri Sırasında Doğu-Batı Etkileşimi ve Sonuçları
15.Hafta *Genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00