Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME516 İLERİ OTOMATİK KONTROL SİSTEMLERİNİN TEMELLERİ 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere ileri kontrol sistemleri alanında teorik bilgiler vermek. Öğrencilere dinamik sistemler için kontrol yapıları tasarlayabilme becerisi edindirmek.
Dersin İçeriği : Dinamik sistem tanımı ve matematiksel modellenmeleri, fiziksel sistemleri tanımlayan diferansiyel denklem çözümleri, dinamik sistemlerin zaman cevapları, Laplace dönüşümleri, Heaviside denklemleri, transfer fonksiyonu kavramı, doğrusal sistemlerin sınıflandırılması, geri besleme kavramı ve geleneksel geri beslemeli kontrol sistemleri, stabilite kavramı, kök-yer eğrileri çözümlemesi, sistemlerin frekans cevabı ve frekans çözümlemesi, durum değişkenleri gösterimi ve durum değişkenleri kontrolü, faz düzlemi çözümlemesi, Lyapunov stabilite çözümlemesi, kayar kipli kontrol.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Roland S. Burns, Advanced Control Engineering, Butterworth-Heinemann, 2001.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, ödevler, öğrenci sunumları, ders içi tartışma ve sınav.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Öğrencilerin kontrol sistem teorisine aşina olmaları beklenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Özgün Başer
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Ders anlatımı, sunum.

  • 1 Fiziksel sistemlerin matematiksel modellerini oluşturabilme.
  • 2 Fiziksel sistemlerin zaman ve frekans çözümlemelerini yapabilme
  • 3 Doğrusal sistemler için kontrol yapıları tasarlayabilme
  • 4 Stabilite Kavramını anlayabilme
  • 5 Teknik sunum yapabilme kabiliyeti kazanma.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dinamik sistemlerin tanımı, fiziksel sistemlerin matematik modeli ve bu matematik modeller ile ifade edilen diferansiyel denklemlerin çözümü.
2.Hafta *Dinamik sistemlerin zaman cevabı, Laplace dönüşümleri ve Heaviside denklemleri, transfer fonksiyonu kavramı.
3.Hafta *Oransal, diferansiyel, integral sistemlerin, birinci ve ikinci mertebeden sistemlerin zaman cevabı.
4.Hafta *Geri besleme kavramı ve geleneksel geri beslemeli kontrol sistemleri, stabilite kavramı.
5.Hafta *Kök Yer Eğrisi Analizi I
6.Hafta *Kök Yer Eğrisi analizi II
7.Hafta *Frekans analizi, Bode diyagramı, Nyquist diyagramı, frekans analizi.
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Durum değişkenleri gösterimi, gözlemlenebilirlik ve kontrol edilebilirlik kavramları.
10.Hafta *Durum uzayında kontrol, kutup yerleştirme ve gözlemleyici tasarımı.
11.Hafta *İkinci dereceden doğrusal regülatör tasarımı
12.Hafta *Kalman Filitresi
13.Hafta *Faz düzlemi analizi ve Lyapunov kararlılık analizi I.
14.Hafta *Faz düzlemi analizi ve Lyapunov kararlılık analizi II.

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Proje : 30,000
  • 4 Final : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 8 3,00 24,00
Proje 2 14,00 28,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Uygulama / Pratik 4 3,00 12,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 3,00 39,00
Ara Sınav Hazırlık 1 8,00 8,00
Final Sınavı Hazırlık 1 9,00 9,00
Toplam : 165,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00