Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.115 ORTAÇAĞ TÜRK TARİHİNİN BİZANS KAYNAKLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Genel olarak tarih araştırmalarında kullanacağı yöntemleri, özel olarak da Ortaçağ Türk tarihinin siyasî, sosyal ve ekonomik yönleri hakkında önemli bilgiler veren Bizans kaynaklarını inceleyip bu kaynakların üslubunun ve içeriğinin değerlendirilmesini yapabilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Bizans kaynaklarının incelenip değerlendirilmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Ioannes Skylitzes, Synopsis Historiarum 2. Mikhail Attaliates, Historia 3. Mikhail Psellos, Kronografia 4. Nikêforos Vryennios, Ylê Istorias 5. Iôannês Zônaras, Epitomê Istoriôn 6. Anna Komnena, Aleksiad 7. Niketas Khoniates, Historia 8. Ioannes Kinnamos, Historia 9. Nikêforos Grêgoras, Romaikê Histaoria 10.Geôrgios Akropolitês, Khronikê Syngrafê 11.Mikhail Doukas, ByzantinoTourkiki Historia 12. Laonikou Khalkokondilis, Apodeiksis Historion
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Metin okuma, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Alana ilişkin temel araştırma problemleri hakkında bilgi sahibi olabilme
  • 2 Problemleri tespit edip çözebilecek bilgi ve donanımı kazanma
  • 3 Ortaçağ Türk tarihi hakkında bilgi veren Bizans kaynaklarını kullanabilme
  • 4 Bizans Tarih yazımının genel karakterini açıklayabilme
  • 5 Alan ile ilgili ana kaynakları listeleyebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Bizans İmparatorluğu'nda Tarih Yazımının Gelişimi
2.Hafta *Ioannes Skylitzes'in Synopsis Historiarum adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
3.Hafta *Mikhail Attaliates'in Historia adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
4.Hafta *Mikhail Psellos'un Khronographia adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
5.Hafta *Nikêforos Vryennios'in Ylê Istorias adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
6.Hafta *Iôannês Zônaras'in Epitomê Istoriôn adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
7.Hafta *Anna Komnena'nın Alexiad adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Niketas Khoniates'in Historia adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
10.Hafta *Ioannes Kinnamos, Historia adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
11.Hafta *Nikêforos Grêgoras'ın Romaikê Histaoria adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
12.Hafta *Geôrgios Akropolitês'in Khronikê Syngrafê adlı esrinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
13.Hafta *Mikhail Doukas'ın ByzantinoTourkiki Historia adlı esrinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
14.Hafta *Laonikou Khalkokondilis'in Apodeiksis Historion adlı esrinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi
15.Hafta *Mikhail Kritoboulos'un Singrafi Historion adlı eserinin üslubu, içeriği ve Türk tarihi açısından önemi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 10,00 10,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 172,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00