Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TUI205 SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ 1,00 2,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencilere Sivil toplum, liderlik, ekip çalışması konularında bilgi vermek; sosyal sorumluluk ve çevre bilinci kazandırmak; toplumun gelişimine katkı sağlamak ile ilgili aktivitelere hazırlamak amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Öğrencilerin farklı sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirerek topluma daha yararlı, sosyal yönleri güçlü, takım çalışmasın uyum sağlayabilen, liderlik vasıfları gelişmiş bireyler olmalarını sağlamak için çalışmalar yapılacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Planlanan aktivitelerle ilgili görsel ve yazılı materyallerle bağlantı kurmak.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sınıf içi ders anlatma, proje ara rapor hazırlama ve sunma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Serkan Çelik
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Arş. Gör. Talha Serdar SEZEN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Topluma birey olarak sağlanabilecek faydaların farkına varma
  • 2 Liderlik vasfını geliştirerek Sosyal Sorumluluk Projesi tasarlama ve yönetme
  • 3 Öğrencileri en az bir Sivil toplum örgütü üyesi olmaya zorlama
  • 4 Takım üyesi olmanın bilinciyle etkin bir şekilde iletişim kurabilme ve Sivil toplum kuruluşlarının farkına varma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Öğrencilerle bir araya gelme, Sosyal Sorumluluk Kavramı
2.Hafta *Türkiye'deki Sosyal Sorumluluk ve Sivil Toplum Örgütleri
3.Hafta *Ulusal ve Uluslararası Sosyal Sorumluluk Projeleri
4.Hafta *Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Tasarımları için Genel Düşünceler, Sivil Toplum Örgütlerinden birine üye olunması ve web sayfası tanıtımları
5.Hafta *Sosyal Sorumluluk Projesinde takım üyesi olmak için sorumluluk ve rollerin belirlenmesi, Sosyal Sorumluluk Projesinin tanımının geliştirilmesi ve saha hazırlığı
6.Hafta *Sosyal Sorumluluk Projesinin sunumu
7.Hafta *Proje grubu oluşturma ve site hazırlama
8.Hafta *Geçici Proje Raporu
9.Hafta *Proje alan çalışması konusu
10.Hafta *Konu site üzerine projenin devamı
11.Hafta *Geçici Rapor Özeti
12.Hafta *Dersin Devamı
13.Hafta *Dersin devamı
14.Hafta *Proje raporu hazırlama
15.Hafta *Final Raporu Özeti, En başarılı Projenin Seçimi

  • 2 Proje : 20,000
  • 3 Proje 2 : 20,000
  • 4 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Proje 2 15,00 30,00
Final 1 13,00 13,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 1 12,00 12,00
Toplam : 120,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00