Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR8.134 OSMANLI DEVLETİ VE AVRUPA II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : 17. yüzyılda değişim gösteren ve yeni aktörlerin daha aktif olarak rol aldığı Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde yaşanan siyasi, askeri ve ekonomik gelişmeler ve ilişkilerin geniş bir tahlili yapılarak bu durumun Osmanlı dış ve iç siyasetini ne şekilde yönlendirdiğinin ortaya konması amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği : Osmanlı Devleti için yeni ve daha zorlu bir dönemi işaret eden 17. yüzyılla birlikte devletin Avrupa devletleri ile ilişkilerini siyasi, askeri ve ekonomik yönleriyle ele alırken, bu kapsamda Osmanlıların İngiltere, Avusturya, Hollanda, Venedik ve Lehistan gibi devletlerle çok yönlü münasebetleri üzerinde durulacaktır. Bilhassa I. Ahmed dönemiyle, birlikte Doğu ve Batı'da verilen büyük savaşların sona erdirilmesi üzerine, devletin içerideki sorunların yanı sıra hariçte de daha önemli gelişmelerle karşılaştığı görülmektedir. Girit Savaşı ile başlayan uzun savaş dönemi ve sonrasında Avrupa ile yaşanan gelişmeler ise dersin esas içeriğini oluşturacaktır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : -Daniel Goffman, Osmanlı Dünyası ve Avrupa 1300-1700, Çev. Ülkün Tansel, İstanbul 2004. -Harp ve Sulh: Avrupa ve Osmanlılar, Ed. Dejanirah Couto, Çev. Şirin Tekeli, İstanbul 2010. -Halil İnalcık, Turkey and Europe in History, İstanbul 2006. -Osmanlılar ve Avrupa: Seyahat, Karşılaşma ve Etkileşim/ Ottomans and Europe: Travel, Encounter and Interaction.Ed. Seyfi Kenan, İstanbul 2010. - Mari Pia Pedani, Doğunun Kapısı Venedik, İstanbul 2015. - Özlem Kumrular, Yeni Belgeler Işığında Osmanlı-Habsburg Düellosu, İstanbul 2011. - Halime Doğru, Lehistan’da Bir Osmanlı Sultanı: IV. Mehmed’in Kamaniçe-Hotin Seferleri ve Bir Masraf Defteri, İstanbul 2006. - Christine Isom-Verhaaren, Kâfirler İttifak: 16. Yüzyılda Osmanlı-Fransız Anlaşması, İstanbul 2015. -Ricci, Giovanni, Türk Saplantısı, Yeniçağ Avrupa’sında Korku, Nefret ve Sevgi, Çev. Kemal Atakay, İstanbul 2005. - Rönesans ve Osmanlı Dünyası, Derleyen: Anna Contadini-Claire Norton, İstanbul 2015. - Mübahat Kütükoğlu, Balta Limanına Giden Yol: Osmanlı-İngiliz İktisadi Münasebetleri, Ankara 2013. - A. N. Kurat, Türk-İngiliz Münasebetlerinin Başlangıcı ve Gelişmesi (1553-1610), Ankara 1953. - A. H. de Groot, The Ottoman Empire and the Dutch Republic. A History of the Earliest DiplomaticRelations 1610-1630, Leiden 1978.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma-Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 16. yüzyılda Osmanlıların Avrupa siyaseti takip edilebilir
  • 2 16. yüzyılda Avrupa'nın genel siyasi ve etnik yapısı anlaşılabilir
  • 3 Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin dönemleri kavranabilir
  • 4 Avrupa'da yaşanan mezhep savaşları ve Osmanlıların buna yaklaşımı tahlil edilebilir
  • 5 17. yüzyılda yaşanan değişimler ve savaşlar neticesinde Osmanlı-Avrupa ilişkilerinin seyri takip edilebilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı-İngiliz Münasebetlerinin Başlangıcı ve Gelişimi
2.Hafta *Osmanlı-Avusturya İlişkileri (17. yüzyıl)
3.Hafta *Osmanlı-Lehistan İlişkileri
4.Hafta *Osmanlı-Hollanda İlişkileri
5.Hafta *Savaş ve barış arasında 17. yüzyılda Osmanlı-Venedik İlişkileri
6.Hafta *17. yüzyılda Osmanlı siyasetini yönlendiren Avrupa devletleri ve çekişmeler
7.Hafta *Değişen Avrupa dengeleri: İttifaktan ihtilafa Osmanlılar ve Avrupa
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Garb Ocaklarının Avrupa devletleriyle ilişkileri
10.Hafta *Girit Savaşı'nın Osmanlı dış siyasetindeki rolü
11.Hafta *17. yüzyılda Avrupa'nın genel siyasi durumu ve Osmanlılar
12.Hafta *Viyana Bozgunundan Karlofça'ya Osman Devleti ve Avrupa
13.Hafta *Osmanlı-Avrupa ilişkilerinde ticaretin yeri
14.Hafta *Osmanlı-Avrupa Kültürel İlişkileri
15.Hafta *Yıl sonu genel değerlendirme

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00