Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME580 İLERİ MÜHENDİSLİK MATEMATİĞİ 3,00 0,00 0,00 6,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, mühendislik matematiğinin temellerini vermek ve mühendislik problemlerinin analitik çözüm yöntemlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği : Adi diferansiyel denklemler. Seri çözümler.Frobenious metodu. Bessel, Gamma fonksiyonları. Fourier serileri. Sınır şartları. Başlangıç ve sınır değer problemleri. Değişkenlerin ayrılması metodu. Laplace ve Fourier dönüşümleri.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : W.E. Boyce and R.C. DiPrima, 'Elementary Differential Equations and Boundary Value Problems', Wiley,7th Ed.,2001. M.D. Greenberg, 'Advanced Engineering Mathematics',Prentice-Hall, 2nd Ed.,1998. R.Haberman, 'Applied Partial Differential Equations with Fourier Series and Boundary Value Problems',3rd Ed., 1997. E.Kreyszig, 'Advanced Engineering Mathematics',8th Ed., Wiley, 1999.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1)Ev ödevleri, teknik okumalar, ders ile ilgili bireysel çalışmalar 2)Teorik sunumlar 3)Sınavlar 4)Problem setleri, seçilmiş problemlerin çözümleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Levent Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Mühendislikte yaygın olarak kullanılan analitik yöntemler hakkında yeterli bilgi sahibi olmak
  • 2 Araştırma alanındaki mühendislik problemlerini tanımlama ve formüle edebilme.
  • 3 Mühendislik problemlerini analitik yöntemler kullanarak çözebilme.
  • 4 İntegral dönüşüm tekniklerini mühendislik problemlerinin çözümünde kullanabilme
  • 5 Özel fonksiyonlar hakkında yeterli bilgi sahibi olmak

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Adi diferansiyel denklemlerin gözden geçirilmesi
2.Hafta *Adi diferansiyel denklemlerin gözden geçirilmesi
3.Hafta *Adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri
4.Hafta *Adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri
5.Hafta *Bazı özel fonksiyonlar
6.Hafta *Vize
7.Hafta *Fourier analizine ve sınır değer problemlerine giriş
8.Hafta *Kısmi diferansiyel denklemlerde sınır değer problemleri
9.Hafta *Kısmi diferansiyel denklemlerde sınır değer problemleri
10.Hafta *Kısmi diferansiyel denklemlerde sınır değer problemleri
11.Hafta *2. Vize
12.Hafta *Sınır değer problemlerinin Laplace dönüşüm çözümü
13.Hafta *Sınır değer problemlerinin Laplace dönüşüm çözümü
14.Hafta *Sınır değer problemlerinin Fourier dönüşüm çözümü

  • 1 Vize : 20,000
  • 2 Vize 2 : 20,000
  • 3 Ödev : 20,000
  • 4 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 2 2,00 4,00
Ödev 7 2,00 14,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 2 7,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 2 6,00 12,00
Diğer 3 4,00 12,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00