Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR8.112 ORTAÇAĞ TARİHİNİN ARAPÇA-FARSÇA KAYNAKLARI II 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Özel bir konuyu işlemek isteyen veya Doktora Tezi yazacak olan öğrencilere bir kaynağa bağlı kalmaksızın, muhtelif eserlerden bilgi edinebileceklerini göstermek.
Dersin İçeriği : Ortaçağ Tarihinin Farsça kaynakları, yazarları ve içeriği hakkında bilgi edindirmek.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : el-Makrîzî, Kitâb es-Sülûk li Ma’rifet Düvel el-Mülûk, VI Cilt, (Tahkik Muhammed Abdulkadir Ata), Lübnan, 1997.el-Yûsufî, Mûsa b. Muhammed b. Yahyâ, Nüzhet en-Nâzır fî Siret el-Melik en-Nâsır, Tah. Ahmed Huteyt, Beyrut, 1986.İbn İyâs, Bedâ’i‘ ez- Zuhûr fî Vekâ’i‘ ed-Duhûr, Tah. Muhammed Mustafa, V Cilt, Kahire, 1982. Ziyâde, Muhammed Mustafa, el-Müverrihûn fî Mısr fî el-Karn el-Hâmis Aşar el-Milâdî (el-Karn et-Tâsi el-Hicrî), Kahire, 1949.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Dersler ve sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Fatma Akkuş Yiğit
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Alan literatürüne sahip olma.
  • 2 Arapça kaynaklar hakkında bilgi edinme
  • 3 Çalışılacak konu ile ilgili muhtelif kaynakları kullanma
  • 4 Derste öğrenilen bilgilerin ışığında müstakil çalışma yapabilme
  • 5 Çeşitli alanlarla ilgili Arapça kaynakları inceleme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Ortaçağ Farsça Tarih Yazımının Ne zaman başlar?
2.Hafta *Arapçadan Farsça'ya İlk Çeviriler
3.Hafta *Farsça Tarih Yazarlarının Özellikleri
4.Hafta *Farsça Kaynakların diğer Ortaçağ kaynakları arasındaki yeri konusuna giriş.
5.Hafta *Farsça Kaynaklar hangi esasa göre bölümlendirilir?
6.Hafta *Selçuklular Devri Farsça Kaynakları, Yazarları ve İçerikleri-I
7.Hafta *Beylikler Devri Farsça Kaynaklar
8.Hafta *Yarıyıl Sınavı
9.Hafta *İlhanlılar Devri Farsça Kaynakları
10.Hafta *Timurlular Devri Farsça Kaynakları
11.Hafta *Hindistan Tarihi Hakkındaki Farsça Kaynaklar
12.Hafta *Coğrafyaya dair yazılan kaynaklar, seyahatnameler ve biyografi kitapları
13.Hafta *Edinilen bilgiler neticesinde Farsça Kaynakların yeri ve önemi hakkında değerlendirme-I
14.Hafta *Edinilen bilgiler neticesinde Farsça Kaynakların yeri ve önemi hakkında değerlendirme-II

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 15,00 15,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Final Sınavı Hazırlık 14 3,00 42,00
Vize 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 0 0,00 0,00
Toplam : 186,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00