Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR5.107 OSMANLI DEVLETİ VE AKDENİZ DÜNYASI I 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Osmanlı öncesi Türk devletlerinin denizcilik faaliyetleri, Osmanlı donanmasının ortaya çıkışından itibaren denizcilik faaliyetleri, Akdeniz'de egemenlik kurmak için Avrupalı devletlerle giriştiği mücadeleleri, deniz ticareti, teşkilat yapısı ile Osmanlı denizciliğinin gelişim ve dönüşüm süreci mukayeseli olarak ele alınacaktır. Böylece denizciliğin Osmanlı tarihinin bütünü içerisindeki yerinin tespiti amaçlanmaktadır
Dersin İçeriği : Türklerde denizcilik faaliyetleri (Beylikler devri denizciliği), Osmanlı donanmasının ortaya çıkışı ve gelişim süreci, Tersane-i Amire, denizlerdeki fetihler, Venedik ve diğer Akdeniz güçleriyle yapılan deniz savaşları, korsan savaşları, deniz ticareti, Osmanlı donanmasının dönüşüm süreci
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : - İdris Bostan, Osmanlılar ve Deniz, İstanbul 2007 - İdris Bostan, Osmanlı Bahriye Teşkilatı: XVII. Yüzyılda Tersane-i Amire, Ankara 2003 - John H. Pryor, Akdeniz'de Coğrafya, Teknoloji ve Savaş, İstanbul 2004 - Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, C. I-II, İstanbul 1989 - Andrew Hess, Unutulmuş Sınırlar (16. Yüzyıl Akdeniz'inde Osmanlı-İspanyol Mücadelesi), İstanbul 2010 - Yusuf Alperen Aydın, Sultanın Kalyonları, İstanbul 2011 - Catherine Wendy Bracewell, 16. Yüzyılda Adriyatik'te Korsanlık ve Eşkıyalık, (çev. Ayşe Berktay), İstanbul 2009 - Şerafettin Turan, Türkiye-İtalya İlişkileri I, İstanbul 1990 - Palmira Brummett, Osmanlı Denizgücü (Keşifler Çağında Osmanlı Denizgücü ve Akdeniz'de Diplomasi), İstanbul 2009 - Kate Fleet, Erken Osmanlı Döneminde Türk-Ceneviz Ticareti, İstanbul 2009 - Türk Denizcilik Tarihi, (komisyon), İstanbul 2009 - Türkler ve Deniz, (edt. Özlem Kumrular), İstanbul 2007
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik Anlatım, Soru-Cevap, Tartışma, Bireysel Çalışma-Sunum
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mikail Acıpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı Devleti'nin deniz politikalarını ve donanma teşkilatını açıklayabilir.
  • 2 Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'de genişleme stratejisini izah edebilir.
  • 3 Akdeniz'in fiziksel bütünlüğü ile ilgili tarihsel tartışmalar tahlil edilebilir
  • 4 Denizcilik ve gemi teknolojisi ile ilgili ana kavramları açıklayabilir
  • 5 Tarihsel süreç içinde Osmanlı Devletinin Akdeniz ülkeleriyle olan ilişkilerini analiz edebilir
  • 6 Uluslararası ticarette Osmanlı Devleti'nin yerini analiz edebilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Osmanlı öncesi Türk denizcilik faaliyetleri
2.Hafta *Osmanlı denizciliğinin dönüm noktası: II. Mehmed ve II. Bayezid’in Akdeniz siyaseti
3.Hafta *15. Yüzyılda Akdeniz’de Osmanlı-Venedik mücadelesinin askeri ve ticari yönleri
4.Hafta *İmparatorluklar çağında Akdeniz’in durumu ve Osmanlı Denizciliği
5.Hafta *Coğrafi keşifler ve Akdeniz’e etkisi
6.Hafta *Kanuni dönemi Osmanlı denizciliği ve Barbaros Hayreddin Paşa
7.Hafta *16. Yüzyılda Osmanlı-Venedik ve Osmanlı-İspanya mücadeleleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *16. yüzyılda Osmanlı deniz gücünün Akdeniz'deki hâkimiyeti
10.Hafta *16. yüzyılda Osmanlı-İspanya mücadelesi neticesinde Akdeniz'de ittifaklar ve mücadeleler
11.Hafta *İnebahtı Sonrası Akdeniz Dünyası
12.Hafta *17. yüzyılda "Korsan Savaşları" devri
13.Hafta *Girit Savaşı ve Osmanlı donanmasında yaşanan değişimler
14.Hafta *Osmanlı Devleti’nin denizlerdeki ekonomik ve ticarî politikaları

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 1 12,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Toplam : 171,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00