Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TAR8.102 OSMANLI TARİH YAZICILIĞI 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Doktora
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilerin Osmanlı Tarih yazımı, tarihçileri ve eserleri üzerine bilgi edinmelerini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Osmanlı tarih yazıcılığı, tarihçiler ve eserleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Öztürk, Necdet - Yıldız, İrfan, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı Tarihçileri -Ahmedî’den Ahmed Refik’e-, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2013; Afyoncu, Erhan, Tanzimat Öncesi Osmanlı Tarihi Araştırma Rehberi, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2013; Babinger, Franz, Osmanlı Tarih Yazarları ve Eserleri, trc. Coşkun Üçok, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2000; Bayrak, Mustafa Orhan, Osmanlı Tarihi Yazarları, Milenyum Yayınları - Turan Kitabevi, İstanbul 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, tartışma, bireysel çalışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Özer Küpeli
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Osmanlı tarih yazıcılığı konusunda bilgi verebilir.
  • 2 Osmanlılarda tarih yazımının değişim sürecini kavrayabilir.
  • 3 Osmanlılarda tarih alanında eser yazmış kişileri tanıyabilir.
  • 4 Osmanlı tarihçilerinin yazmış olduklarını günümüz bilgileriyle karşılaştırabilir.
  • 5 Osmanlı tarihçilerinin gözüyle dönem hakkında yorum yapabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Tarih nedir
2.Hafta *Doğu tarih yazma geleneği
3.Hafta *Osmanlı tarihçiliğinin ilk evreleri
4.Hafta *İlk Osmanlı tarihçileri: Kronikler
5.Hafta *XV. Yüzyıl Osmanlı Tarihçiliği
6.Hafta *XVI. Yüzyıl Osmanlı Tarih yazıcılığı
7.Hafta *Selimnameler
8.Hafta *Süleymannameler
9.Hafta *Gazavatnameler
10.Hafta *XVII. Yüzyıl Osmanlı Tarihçiliği
11.Hafta *Vakanuvislik kurumu ve XVIII. Yüzyıl Osmanlı tarihçiliği
12.Hafta *XIX. Yüzyıl Osmanlı Tarihçiliği
13.Hafta *Osmanlı döneminde modern tarihçiliğin doğuşu
14.Hafta *Genel Değerlendirme

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 5 5,00 25,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 4,00 56,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Seminer 1 20,00 20,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00