Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP405.1 GENEL CERRAHİ 78,00 90,00 0,00 8,80 9,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : -Genel cerrahideki temel kavramları öğrenebilmesi, -Hasta muayenesini yapabilmesi, -Sık karşılaşılan cerrahi hastalıklarda tanı ve tedavi metodlarını bilmesi, -Acil cerrahi hastaya yaklaşımı ve basit küçük müdahaleleri yapabilir hale gelmesi amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : - Genel cerrahinin temelinde yer alan sıvı elektrolit dengesi, asit baz dengesi , hemostaz, şok,cerrahi hastanın nutrisyon durumu gibi temel konuları , travma ve acil cerrahi durumlar ve akut batın oluşturan hastalıkları , gastrointestinal sistem, endokrin sistem, meme hastalıkları ,hepatobilier sistem sisteme ait cerrahi patolojilerin tanı ve tedavi seçeneklerin içerir. - Pratik uygulamada cerrahi hastaya yaklaşım, muayene, acil hastaya yaklaşım, basit küçük müdahaleleri yapabilme ve ameliyathanede bulunma ve kurallarını uygulamayı içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Schwartz’s Principles Of General Surgery 2. SabistonTextbook of General Surgery 3. Hüseyin Gülay, Temel ve Sistematik Cerrahi 4. İskender Sayek, Temel Cerrahi 5. İKÇÜ Dönem IV Ders Kitabı
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1-Genel Cerrahi hastasından anamnez alabilmeli ve muayene edebilmeli 2-Genel Cerrahi hastalarında ayırıcı tanı tetkiklerini açıklayabilme 3-Acil cerrahi hastalarına yaklaşımda yapılacakları listeleyebilme 4-Preoperatif hasta hazırlığında gerekenleri sayabilmeli 5-Pansuman ve rektal tuşe, nazogastrik ve idrar sondası takma gibi basit cerrahi müdahaleleri uygulayabilme 6- Ameliyathane ve sterilizasyon kurallarını ameliyathanede uygulayabilmeli.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Sıvı elektrolit dengesi, asit baz dengesi, hemostaz, şok, cerrahi hastanın nutrisyon durumu gibi temel konuları, travma ve acil cerrahi durumlar ve akut batın oluşturan hastalıkları, gastrointestinal sistem, endokrin sistem, meme hastalıkları, hepatobilier sistem sisteme ait cerrahi patolojilerin tanı ve tedavi seçeneklerin içerir. Alanla ilgili mesleksel beceriler: Cerrahi hastaya yaklaşım, muayene, acil hastaya yaklaşım, basit küçük müdahaleleri yapabilme ve ameliyathanede bulunma, kurallarını uygulamayı içerir. Alanla ilgili topluma dayalı bileşenler: Travma hastasına yaklaşım, basit yaralanmalarda sütür atma- alma, pansuman yapma, foley ve nazogastrik sonda takma.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Turan Acar
Prof. Dr. Mehmet Haciyanlı
Doç. Dr. Murat Kemal Atahan
Doç. Dr. Yasin Peker
Dr. Öğr. Üyesi Emine Özlem Gür
Doç. Dr. Fatma Tatar
Doç. Dr. Cengiz Tavusbay
Doç. Dr. Kemal Erdinç Kamer
Prof. Dr. Osman Nuri Dilek
Doç. Dr. Hüdai Genç
Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Mehmet Hacıyanlı<br />Prof. Dr. Osman Nuri Dilek<br /><br />Doç. Dr. M.Kemal Atahan<br />Doç. Dr. Hüdai Genç<br />Doç. Dr. Fatma Tatar<br />Doç. Dr. Cengiz Tavusbay<br />Doç. Dr. Yasin Peker<br />Doç. Dr. K. Erdinç Kamer<br />D.Ö.G. Emine Özlem Gür<br />D.Ö.G. Turan Acar<br />
Dersin Verilişi : Teorik dersler ( 72 saat), Pratik ve mesleki beceri dersleri (92 saat)

  • 1 Cerrahiye giriş, cerrahinin gelişimi kavramak
  • 2 Yaralanma karşısındaki sistemik cevabı kavramak
  • 3 Cerrahi alanına giren hastalıkların tanısı için yapılması gerekenleri kavramak
  • 4 Acil cerrahi müdahale gerektiren hastalıkların tanınmasını sağlamak
  • 5 Cerrahi tedavi gerektiren hastalıklar hakkında bilgi edinme
  • 6 Cerrahi anatomi ile ilgili ayrıntıları kavrama
  • 7 Bu hastalıklarda uygulanan güncel cerrahi tedaviler hakkında bilgi edindirmek
  • 8 Cerrahi tedaviye yardımcı olarak uygulanması gereken tedavi yöntemleri (kemoterapi, radyoterapi, hormonoterapi gibi) hakkında bilgi edindirmek
  • 9 Cerrahi tedavi sonrası ortaya çıkabilecek sorunlar hakkında bilgilendirme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Mesleki Beceri: AMELİYATHANE Mesleki Beceri: KARIN MUAYENESİ Mesleki Beceri: TİROİD MUAYENESİ Mesleki Beceri: MEME MUAYENESİ Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Mesleki Beceri: NAZOGASTRİK SONDA TAKMA Mesleki Beceri: REKTAL TUŞE
*PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Mesleki Beceri: AMELİYATHANE Mesleki Beceri: KARIN MUAYENESİ Mesleki Beceri: TİROİD MUAYENESİ Mesleki Beceri: MEME MUAYENESİ Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Mesleki Beceri: NAZOGASTRİK SONDA TAKMA Mesleki Beceri: REKTAL TUŞE
2.Hafta *PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Mesleki Beceri: SÜTÜR ATMA VE ALMA Seminer vs uygulamaları, konuların dağılımı Mesleki Beceri: VEN KATETERİZASYONU PRATİK-Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Tüm öğretim görevlileri
*PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Mesleki Beceri: SÜTÜR ATMA VE ALMA Seminer vs uygulamaları, konuların dağılımı Mesleki Beceri: VEN KATETERİZASYONU PRATİK-Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Tüm öğretim görevlileri
3.Hafta *PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik PRATİK-Mesleki Beceri: PANSUMAN YAPMA VE TESPİT UYGULAMALARI PRATİK-Mesleki Beceri: APSE AÇMA VE DRENAJ PRATİK-Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Tüm öğretim görevlileri
*PRATİK-Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik PRATİK-Mesleki Beceri: PANSUMAN YAPMA VE TESPİT UYGULAMALARI PRATİK-Mesleki Beceri: APSE AÇMA VE DRENAJ PRATİK-Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı Tüm öğretim görevlileri
4.Hafta *Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı
*Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı ()
5.Hafta *Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı
*Vizit/Hastabaşı/Servis/Poliklinik Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı
6.Hafta *Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı
*Genel cerrahi kliniği eğitim toplantısı


Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 81 1,00 81,00
Uygulama / Pratik 10 2,00 20,00
Teorik Ders Anlatım 86 1,00 86,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 19 1,00 19,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 26 1,00 26,00
Seminer 6 2,00 12,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 1 6,00 6,00
Vaka Çalışması 1 10,00 10,00
Sözlü 1 1,00 1,00
Quiz Hazırlık 1 4,00 4,00
Vize 1 5,00 5,00
Toplam : 270,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 9
AKTS : 9,00