Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
TIP403.1 PEDİATRİ 145,00 77,00 0,00 13,10 12,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bilimsel ve etik ilkeleri gözeterek ve etkin ve uygun iletişim yollarını kullanarak, çocuklarda sık görülen hastalıkların tanı ve tedavi yaklaşımlarını bir rehber yardımıyla pratik olarak gözlemlemeleri ve uygulamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Temel alan konuları: Hasta çocuğa yaklaşımı, çocuk ve ergenlerin büyüme ve gelişmesiyle ilgili klinik izlemi yapabilmek. Çocuklarda gözlenen solunum, kardiyovasküler, gastrointestinal, ürogenital, nörolojik, romatolojik, endokrin, hematolojik-onkolojik, immünolojik, metabolik, enfeksiyöz hastalıklarında hasta muayenesi ve tanı yaklaşımlarını, yatan ve poliklinik hastalarında rehber eğitmenlerini gözlemleyerek uygulayabilecek, bu hastalıkların tedavileri için hastayı ve hasta yakınlarını yönlendirebilecek, reçete yazma prensiplerini, akılcı ilaç kullanımı yaklaşımını ve reçete yazmada etik sorumluluğu açıklayabilecek bilgi ve beceriyi kazandırmayı içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Nelson Textbook of Pediatrics. 20th Edition. Eds Behrman, Kleigman, Stanton, St. Geme, Schor. Elsevier Saunders, Philadephia, 2015.
Nelson Essentials of Pediatrics. 6th Edition. Eds. Marcdante K, Kliegman R, Jenson HB, Behrman R. Elsevier Saunders, Philadephia, 2014.
Nelson Pediatri Türkçe. Eds Behrman, Kleigman, Stanton, St. Geme, Schor. Çeviri Ed. Akçay T. Nobel Tıp Kitabevi, 2015
Pediyatri. Ed. Neyzi O, Ertuğrul T, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2010
Temel Pediatri (Türkiye Milli Pediatri Derneği). Ed. Hasanoğlu E, Düşünsel R, Bideci A. Güneş Tıp Kitabevleri, 2010
Olgu Örnekleri İle Tanıdan Tedaviye Çocuk Hastalıkları Editör: Salih Kavukçu Yakın Doğu Üniversitesi Yayınevi, 2017
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1.Teorik Dersler 2. Olgu Tartışmaları 3. Klinikte Eğitim 4. Poliklinik uygulamaları 5. Pratik uygulama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Pınar Gençpınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Bumin Nuri Dündar
Prof. Dr. Nazmi Narin
Prof. Dr. Belde Kasap Demir
Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl
Prof. Dr. Nihal Olgaç Dündar
Prof.Dr. Maşallah Baran
Doç. Dr. Tuba Çerçi Tuncel
Prof.Dr. Dilek Yılmaz Çiftdoğan
Doç. Dr. Gönül Çatlı
Doç. Dr. Cem Karadeniz
Doç. Dr. Pınar Gençpınar
Doç. Dr. Mehmet Yekta Öncel
Doç. Dr. Ali Kanık
Doç. Dr. Salih Gözmen
Dr. Öğretim Üyesi Melis Köse, Dr. Öğretim Üyesi Gamze Gökalp
Dersin Verilişi : Örgün Eğitim

  • 1 Çocuk hasta ve yakınlarından anamnez alabilir, fizik muayene yapabilir
  • 2 Çocuk ve ergenlerin büyüme ve gelişmesiyle ilgili klinik izlem yapabilir
  • 3 Yatan ve poliklinikteki hastalara yaklaşımını eğitmenlerini gözlemleyerek uygulayabilir
  • 4 Sağlam çocuk izlemi yapabilir.
  • 5 Çocuklarda nörolojik, nefrolojik, kardiyolojik, gastrointestinal, hematolojik, solunumsal, endokrinolojik, enfeksiyöz ve romatolojik hastalıkları tanımlayabilir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
8.Hafta *Pediatri Stajı Tanıtımı
*Pediatrik Anamnez alma
*Ürogenital Sistem Muayenesi
*Solunum Sistemi Muayenesi
*Baş Boyun Muyanesi
*Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
*Nörolojik Muayene
*Yenidoğan Muayenesi
*Solunum Sistemi Muayenesi
*Karın Muayenesi
*Kardiyak arrest olan çocuk
*Baş Boyun Muayenesi
*Ürogenital Sistem Muayenesi
*Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
*Nörolojik Muayene
*Baş ağrısı
*Katılma nöbeti
*Periferik Yayma
9.Hafta *Normal Büyüme ve Boy Kısalığı
*Konvulziyon
*Çocuklarda ABY ve KBY
*Doğumsal Metabolik Hastalıklar
*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği
*Çocuklarda temel yaşam desteği
*Diyabetik Ketoasidoz
*Nutrisyonel Anemiler
*Hemolitik Anemiler
*Hışıltılı çocuk
*Şok
*Kritik hasta çocuğa acilde ilk yaklaşım
*Ateşli Çocuk
10.Hafta *Hipotonik İnfant
*Akut Glomerülonefritler
*Primer İmmun Yetmezlikler
*Solunum sıkıntılı çocuğa yaklaşım
*İntrauterin enfeksiyonlar
*Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
*Yenidoğan Canlandırması ve Perinatal Asfiksi
*Yenidoğanın solunum sıkıntısı
*Boy kısalığı olan çocuğa yaklaşım
*Anaflaksi
*Astım
*Erken Puberte
*Diabetes Mellitus
11.Hafta *Raşitizm
*Çocuklarda Artrit ve JİA
*Alerjik Rinit, Anaflaksi
*Malnutrisyon
*Çocuklarda Kronik İshal
*Çocuklarda Kronik Karaciğer Hastalıkları
*Bilinç Bozukluğu olan Çocuğa Yaklaşım
*Sağlam Çocuk İzlemi
*Aşılama
*Çocuklarda Kanama Diyatezi
*Akut Hepatit
*GÖR Hastalığı
*Çölyak Hastalığı
*Akut gastroenterit
*Döküntülü hastalıklar
12.Hafta *Dehidratasyon-Sıvı Tedavisi ve Şok
*Pnömoni-Bronşiolit
*Çocuklarda Tüberküloz
*Konjenital Kalp Hastalıkları
*Serebral Palsi
*Zihinsel Gerilik
*YD Konvulziyonları ve Non-Epileptik Durumlar
*Prematüre Sorunları
*Çarpıntısı olan çocuğa yaklaşım
*Göğüs ağrısı olan çocuğa yaklaşım
*Siyanoz olan çocuğa yaklaşım
*Anemili hastaya yaklaşım
*Lenfadenopatili hastaya yaklaşım
13.Hafta *Çocukluk Çağı ve Ergenlikte Hipertansiyon
*Sepsis ve Meningokoksemi
*Difteri-Tetanoz-Boğmaca-Kabakulak
*Santral sinir sistemi enfeksiyonları
*Zehirlenmelere genel yaklaşım
*Çocuk İstismarı
*Akut Romatizmal Ateş
*Miyokardit, Perikardit
*Çocuklarda Kalp Yetmezliği
*Hematürili Çocuğa Yaklaşım
*Artritli çocuğa yaklaşım
*Proteinüriye yaklaşım
*Çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım
*Enürezise yaklaşım
14.Hafta *Çocuklarda Nefrotik Sendrom
*Çocukluk Çağı Vaskülitleri
*İlaç Alerjileri
*Besin Alerjileri
*Atopik Dermatit ve Ürtiker
*Puberte Bozuklukları
*Çocukluk Çağı Tümörleri ve Onkolojik Aciller
*Guillain-Barre Sendromu
*Febril konvülziyon
*Sağlam Çocukta Beslenme
*Yenidoğan sarılığı
*Diyabetik anne bebeği
18.Hafta *Pediatri Stajı Tanıtımı
*Pediatrik Anamnez alma
*Ürogenital Sistem Muayenesi
*Solunum Sistemi Muayenesi
*Baş Boyun Muyanesi
*Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
*Nörolojik Muayene
*Yenidoğan Muayenesi
*Solunum Sistemi Muayenesi
*Karın Muayenesi
*Kardiyak arrest olan çocuk
*Baş Boyun Muayenesi
*Ürogenital Sistem Muayenesi
*Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
*Nörolojik Muayene
*Baş ağrısı
*Katılma nöbeti
*Periferik Yayma
19.Hafta *Normal Büyüme ve Boy Kısalığı
*Konvulziyon
*Çocuklarda ABY ve KBY
*Doğumsal Metabolik Hastalıklar
*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği
*Çocuklarda temel yaşam desteği
*Diyabetik Ketoasidoz
*Nutrisyonel Anemiler
*Hemolitik Anemiler
*Hışıltılı çocuk
*Şok
*Kritik hasta çocuğa acilde ilk yaklaşım
*Ateşli Çocuk
20.Hafta *Hipotonik İnfant
*Akut Glomerülonefritler
*Primer İmmun Yetmezlikler
*Solunum sıkıntılı çocuğa yaklaşım
*İntrauterin enfeksiyonlar
*Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
*Yenidoğan Canlandırması ve Perinatal Asfiksi
*Yenidoğanın solunum sıkıntısı
*Boy kısalığı olan çocuğa yaklaşım
*Anaflaksi
*Astım
*Erken Puberte
*Diabetes Mellitus
21.Hafta *Raşitizm
*Çocuklarda Artrit ve JİA
*Alerjik Rinit, Anaflaksi
*Malnutrisyon
*Çocuklarda Kronik İshal
*Çocuklarda Kronik Karaciğer Hastalıkları
*Bilinç Bozukluğu olan Çocuğa Yaklaşım
*Sağlam Çocuk İzlemi
*Aşılama
*YD Konvulziyonları ve Non-Epileptik Durumlar
*Çocuklarda Kanama Diyatezi
*Akut Hepatit
*GÖR Hastalığı
*Çölyak Hastalığı
*Akut gastroenterit
*Döküntülü hastalıklar
22.Hafta *Dehidratasyon-Sıvı Tedavisi ve Şok
*Pnömoni-Bronşiolit
*Çocuklarda Tüberküloz
*Konjenital Kalp Hastalıkları
*Serebral Palsi
*Zihinsel Gerilik
*Prematüre Sorunları
*Çarpıntısı olan çocuğa yaklaşım
*Göğüs ağrısı olan çocuğa yaklaşım
*Siyanoz olan çocuğa yaklaşım
*Anemili hastaya yaklaşım
*Lenfadenopatili hastaya yaklaşım
23.Hafta *Çocukluk Çağı ve Ergenlikte Hipertansiyon
*Sepsis ve Meningokoksemi
*Difteri-Tetanoz-Boğmaca-Kabakulak
*Santral sinir sistemi enfeksiyonları
*Zehirlenmelere genel yaklaşım
*Çocuk İstismarı
*Akut Romatizmal Ateş
*Miyokardit, Perikardit
*Çocuklarda Kalp Yetmezliği
*Hematürili Çocuğa Yaklaşım
*Artritli çocuğa yaklaşım
*Proteinüriye yaklaşım
*Çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım
*Enürezise yaklaşım
24.Hafta *Çocuklarda Nefrotik Sendrom
*Çocukluk Çağı Vaskülitleri
*İlaç Alerjileri
*Besin Alerjileri
*Atopik Dermatit ve Ürtiker
*Puberte Bozuklukları
*Çocukluk Çağı Tümörleri ve Onkolojik Aciller
*Guillain-Barre Sendromu
*Febril konvülziyon
*Sağlam Çocukta Beslenme
*Yenidoğan sarılığı
*Diyabetik anne bebeği
29.Hafta *Pediatri Stajı Tanıtımı
*Pediatrik Anamnez alma
*Ürogenital Sistem Muayenesi
*Solunum Sistemi Muayenesi
*Baş Boyun Muyanesi
*Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
*Nörolojik Muayene
*Yenidoğan Muayenesi
*Solunum Sistemi Muayenesi
*Karın Muayenesi
*Kardiyak arrest olan çocuk
*Baş Boyun Muayenesi
*Ürogenital Sistem Muayenesi
*Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
*Nörolojik Muayene
*Baş ağrısı
*Katılma nöbeti
*Periferik Yayma
30.Hafta *Normal Büyüme ve Boy Kısalığı
*Konvulziyon
*Çocuklarda ABY ve KBY
*Doğumsal Metabolik Hastalıklar
*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği
*Çocuklarda temel yaşam desteği
*Diyabetik Ketoasidoz
*YD Konvulziyonları ve Non-Epileptik Durumlar
*Nutrisyonel Anemiler
*Hemolitik Anemiler
*Hışıltılı çocuk
*Şok
*Kritik hasta çocuğa acilde ilk yaklaşım
*Ateşli Çocuk
31.Hafta *Hipotonik İnfant
*Akut Glomerülonefritler
*Primer İmmun Yetmezlikler
*Solunum sıkıntılı çocuğa yaklaşım
*İntrauterin enfeksiyonlar
*Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
*Yenidoğan Canlandırması ve Perinatal Asfiksi
*Yenidoğanın solunum sıkıntısı
*Boy kısalığı olan çocuğa yaklaşım
*Anaflaksi
*Astım
*Erken Puberte
*Diabetes Mellitus
32.Hafta *Raşitizm
*Çocuklarda Artrit ve JİA
*Alerjik Rinit, Anaflaksi
*Malnutrisyon
*Çocuklarda Kronik İshal
*Çocuklarda Kronik Karaciğer Hastalıkları
*Bilinç Bozukluğu olan Çocuğa Yaklaşım
*Sağlam Çocuk İzlemi
*Aşılama
*Çocuklarda Kanama Diyatezi
*Akut Hepatit
*GÖR Hastalığı
*Çölyak Hastalığı
*Akut gastroenterit
*Döküntülü hastalıklar
33.Hafta *Dehidratasyon-Sıvı Tedavisi ve Şok
*Pnömoni-Bronşiolit
*Çocuklarda Tüberküloz
*Konjenital Kalp Hastalıkları
*Serebral Palsi
*Zihinsel Gerilik
*Prematüre Sorunları
*Çarpıntısı olan çocuğa yaklaşım
*Göğüs ağrısı olan çocuğa yaklaşım
*Siyanoz olan çocuğa yaklaşım
*Anemili hastaya yaklaşım
*Lenfadenopatili hastaya yaklaşım
34.Hafta *Çocukluk Çağı ve Ergenlikte Hipertansiyon
*Sepsis ve Meningokoksemi
*Difteri-Tetanoz-Boğmaca-Kabakulak
*Santral sinir sistemi enfeksiyonları
*Zehirlenmelere genel yaklaşım
*Çocuk İstismarı
*Akut Romatizmal Ateş
*Miyokardit, Perikardit
*Çocuklarda Kalp Yetmezliği
*Hematürili Çocuğa Yaklaşım
*Artritli çocuğa yaklaşım
*Proteinüriye yaklaşım
*Çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım
*Enürezise yaklaşım
35.Hafta *Çocuklarda Nefrotik Sendrom
*Çocukluk Çağı Vaskülitleri
*İlaç Alerjileri
*Besin Alerjileri
*Atopik Dermatit ve Ürtiker
*Puberte Bozuklukları
*Çocukluk Çağı Tümörleri ve Onkolojik Aciller
*Guillain-Barre Sendromu
*Febril konvülziyon
*Sağlam Çocukta Beslenme
*Yenidoğan sarılığı
*Diyabetik anne bebeği
39.Hafta *Pediatri Stajı Tanıtımı
*Pediatrik Anamnez alma
*Ürogenital Sistem Muayenesi
*Solunum Sistemi Muayenesi
*Baş Boyun Muyanesi
*Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
*Nörolojik Muayene
*YD Konvulziyonları ve Non-Epileptik Durumlar
*Yenidoğan Muayenesi
*Solunum Sistemi Muayenesi
*Karın Muayenesi
*Kardiyak arrest olan çocuk
*Baş Boyun Muayenesi
*Ürogenital Sistem Muayenesi
*Kardiyovasküler Sistem Muayenesi
*Nörolojik Muayene
*Baş ağrısı
*Katılma nöbeti
*Periferik Yayma
40.Hafta *Normal Büyüme ve Boy Kısalığı
*Konvulziyon
*Çocuklarda ABY ve KBY
*Doğumsal Metabolik Hastalıklar
*Çocuklarda İleri Yaşam Desteği
*Çocuklarda temel yaşam desteği
*Diyabetik Ketoasidoz
*Nutrisyonel Anemiler
*Hemolitik Anemiler
*Hışıltılı çocuk
*Şok
*Kritik hasta çocuğa acilde ilk yaklaşım
*Ateşli Çocuk
41.Hafta *Hipotonik İnfant
*Akut Glomerülonefritler
*Primer İmmun Yetmezlikler
*Solunum sıkıntılı çocuğa yaklaşım
*İntrauterin enfeksiyonlar
*Üst Solunum Yolu Enfeksiyonları
*Yenidoğan Canlandırması ve Perinatal Asfiksi
*Yenidoğanın solunum sıkıntısı
*Boy kısalığı olan çocuğa yaklaşım
*Anaflaksi
*Astım
*Erken Puberte
*Diabetes Mellitus
42.Hafta *Raşitizm
*Çocuklarda Artrit ve JİA
*Alerjik Rinit, Anaflaksi
*Malnutrisyon
*Çocuklarda Kronik İshal
*Çocuklarda Kronik Karaciğer Hastalıkları
*Bilinç Bozukluğu olan Çocuğa Yaklaşım
*Sağlam Çocuk İzlemi
*Aşılama
*Çocuklarda Kanama Diyatezi
*Akut Hepatit
*GÖR Hastalığı
*Çölyak Hastalığı
*Akut gastroenterit
*Döküntülü hastalıklar
43.Hafta *Dehidratasyon-Sıvı Tedavisi ve Şok
*Pnömoni-Bronşiolit
*Çocuklarda Tüberküloz
*Konjenital Kalp Hastalıkları
*Serebral Palsi
*Zihinsel Gerilik
*Prematüre Sorunları
*Çarpıntısı olan çocuğa yaklaşım
*Göğüs ağrısı olan çocuğa yaklaşım
*Siyanoz olan çocuğa yaklaşım
*Anemili hastaya yaklaşım
*Lenfadenopatili hastaya yaklaşım
44.Hafta *Çocukluk Çağı ve Ergenlikte Hipertansiyon
*Sepsis ve Meningokoksemi
*Difteri-Tetanoz-Boğmaca-Kabakulak
*Santral sinir sistemi enfeksiyonları
*Zehirlenmelere genel yaklaşım
*Çocuk İstismarı
*Akut Romatizmal Ateş
*Miyokardit, Perikardit
*Çocuklarda Kalp Yetmezliği
*Hematürili Çocuğa Yaklaşım
*Artritli çocuğa yaklaşım
*Proteinüriye yaklaşım
*Çocukluk çağında idrar yolu enfeksiyonuna yaklaşım
*Enürezise yaklaşım
45.Hafta *Çocuklarda Nefrotik Sendrom
*Çocukluk Çağı Vaskülitleri
*İlaç Alerjileri
*Besin Alerjileri
*Atopik Dermatit ve Ürtiker
*Puberte Bozuklukları
*Çocukluk Çağı Tümörleri ve Onkolojik Aciller
*Guillain-Barre Sendromu
*Febril konvülziyon
*Sağlam Çocukta Beslenme
*Yenidoğan sarılığı
*Diyabetik anne bebeği

  • 1 Final : 35,000
  • 2 Sözlü : 35,000
  • 3 Uygulama / Pratik : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 5 10,00 50,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 1 300,00 300,00
Toplam : 353,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 12
AKTS : 12,00