Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES208.1 BESİN MİKROBİYOLOJİSİ 2,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Besin mikrobiyolojisinin temel kavramlarının ve uygulamalarının öğrenilmesini sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Mikroorganizma ve besin arasındaki ilişki; Besinlerde bulunan mikroorganizmalar ve gruplandırılmaları; Besinlere mikroorganizma bulaşma kaynakları ve mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler; Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar; Gıda muhafaza ilkeleri; Gıda gruplarında mikrobiyolojik bozulmalar; Patojen mikroorganizmalar; Gıda güvenilirliği; Mikrobiyolojik analizler ve kriterler
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Gıda Mikrobiyolojisi, Tayyar, M., Dokuzcu, C., 2. Baskı, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2010. 2. Food Microbiology, Fundementals and Frontiers, Doyle MP, Beuchat LR, Montville TJ (eds). American Society for Microbiology Press, Washington DC, 2001. 3. Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Yönetmeliği
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Laboratuvar Uygulama, Ödev Hazırlama
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : zorunlu

  • 1 Mikroorganizmaların hayatta kalım ve ölüm süreçlerini öğrenir, ilgili çevresel faktörleri tanımlayabilir.
  • 2 Besinlerin bozulma süreçlerini sayabilir.
  • 3 Besin kaynaklı hastalıkları sıralar, besin kaynaklı hastalıklarda belirtileri ve tanı yöntemlerini temel olarak anlatabilir.
  • 4 Potansiyel tehlikeli besinleri ve mikrobiyal bozulmadan korunma yöntemlerini ifade eder.
  • 5 Çabuk bozulabilen besinlerde spesifik mikroorganizma kaynaklı zehirlenme belirtilerini sayabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş; Mikroorganizma ve besin arasındaki ilişki ve Besinlerde bulunan mikroorganizmalar ve gruplandırılmaları
2.Hafta *Besinlere mikroorganizma bulaşma kaynakları ve mikrobiyal gelişmeyi etkileyen faktörler
3.Hafta *Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma I
4.Hafta *Et, kümes hayvanları ve deniz ürünlerinde bozulma II – ödev: zehirlenme vakası
5.Hafta *Süt ve süt ürünlerinde bozulma I
6.Hafta *Süt ve süt ürünlerinde bozulma II – ödev: zehirlenme vakası
7.Hafta *ARA SINAV
8.Hafta *Sebze ve meyvelerde bozulma I
9.Hafta *Sebze ve meyvelerde bozulma II – ödev: zehirlenme vakası
10.Hafta *Yağlı tohumlar ve tahıllarda bozulma I
11.Hafta *Yağlı tohumlar ve tahıllarda bozulma II – ödev: zehirlenme vakası
12.Hafta *Gıda kaynaklı mikrobiyal hastalıklar
13.Hafta *Gıda muhafaza ilkeleri
14.Hafta *Gıda muhafaza şekilleri - doğru / yanlış uygulamalar
15.Hafta *Mikrobiyolojik analizler ve kriterler
16.Hafta *Mikrobiyolojik analizler ve kriterler

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Ödev : 20,000
  • 3 Vize : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Ödev 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 0 0,00 0,00
Ev Ödevi 4 12,00 48,00
Vaka Çalışması 4 8,00 32,00
Toplam : 125,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00