Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES105.1 MESLEKİ ORYANTASYON 1,00 1,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün geçmişten günümüze gelişimini açıklamak, bölümü ve anabilim dallarını tanıtmak, mezunların ve anabilim dallarının çalışma alanları hakkında bilgi aktarmak, Türkiye’deki ve Dünyadaki Beslenme ve Diyetetik eğitim ve uygulama standartlarını karşılaştırmalı olarak incelemek ve meslek etiği konusunda öğrencilere bilgi ve beceri kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün ve Anabilim Dallarının tanıtımı, mesleğin tarihçesi, mesleki etik ve etik kurallar, ders programlarının tanıtımı, öğrenci sorumlulukları ve yönetmelikler, diyetisyenlik mesleği ile ilgili uygulamalar, mesleğin görev ve sorumlulukları, dünyadaki diyetetik eğitim ve uygulama standartları, meslek örgütleri, uluslararası derneklerin tanıtımı, meslek ile ilgili temel kaynaklar ve ulaşım yolları, diyetisyenliğin çalışma alanlarının tanıtımı ve misafir diyetisyenlerle söyleşi.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Tanıtım Broşürü 2. TDD, EFAD, ICDA ve IUNS web sayfaları 3. ADA, BDA web sayfaları 4. Beslenme ve Diyet Dergisi, JADA vb dergiler 5. Silbiçli beşik Prof. Dr. Ayşe Baysal’ın Yaşam Öyküsü – Prof. Dr. Türkan Kutluay Merdol, Hatiboğlu Yayınevi, 2011. 6. Multicultural Handbook of Food, Nutrition and Dietetics - Aruna Thaker (Editor), Arlene Barton (Editor). Wiley-Blackwell, 2012.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Tartışma, Ödev Hazırlama, Teknik Gezi, Söyleşi (deneyim aktarma)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Dilek Ongan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Zorunlu

  • 1 Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nü ve diyetisyenlik mesleğini tanır.
  • 2 Anabilim dalları ve çalışma alanları hakkında bilgi sahibi olur
  • 3 Meslek etiği ve etik kurallar hakkında bilgi sahibi olur
  • 4 Mesleğin görev ve sorumluluklarını ifade edebilir
  • 5 Eğitimi sırasında gerekli yönetmelikleri öğrenir
  • 6 Mesleği ile ilgili temel bilgileri edinebileceği kaynaklara ulaşabilme becerisini kazanır

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nün tanıtımı, Ders Programlarının Tanıtımı
2.Hafta *Diyetetik Alanında Diyetisyen ve Rolü
3.Hafta *Beslenme Bilimleri Alanında Diyetisyen ve Rolü
4.Hafta *Toplu Beslenme Sistemleri Alanında Diyetisyen ve Rolü
5.Hafta *Toplum Beslenmesi Alanında Diyetisyen ve Rolü
6.Hafta *Teknik Gezi I
7.Hafta *Teknik Gezi II
8.Hafta *ARA SINAV
9.Hafta *Diyetisyenlerin diğer mesleklerle ilişkisi ve farkı
10.Hafta *Meslek tarihi-Mesleki etik ve etik kurallar
11.Hafta *Ulusal ve Uluslararası Derneklerin tanıtımı I
12.Hafta *Ulusal ve Uluslararası Derneklerin tanıtımı II
13.Hafta *Mesleki eğitim ve uygulama standartları
14.Hafta *Meslekleri ile ilgili temel bilgi kaynaklarına erişim

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 15,00 15,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Konuk Konuşmacı 3 2,00 6,00
Toplam : 62,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00