Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM324 OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrenciye okul hemşiresinin rol ve sorumluluklarını öğreterek, sağlıklı/hasta okul çocuğunun gereksinimleri doğrultusunda bakım verebilme becerisi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği : Okul hemşiresinin rol ve sorumlulukları ile birlikte, okul çocuklarının sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik konuları içermektedir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Selekman, J. (Ed). (2013). School Nursing a Comprehensive Text. 2nd Ed. National Association of School Nurses. USA, 872-898. Yiğit R (2009). Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme. Sistem Ofset Yayınları, Ankara. National Diabetes Education Programme (NDEP) (2010). Helping the Student with Diabetes Succeed A Guide for School Personnel. U.S. Department of Health and Human Services. Özcebe, H., Ulukol, B., Mollahaliloğlu, S., Yardım, N., & Karaman, F. (2008). Sağlık Hizmetlerinde Okul Sağlığı Kitabı. Ankara: Yücel Ofset.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Teorik anlatım, Tartışma, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Zehra Doğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yard. Doç Dr. Jülide Gülizar Yıldırım Duman
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, Tartışma, Soru-cevap

  • 1 Okul hemşiresinin rol ve sorumluluklarını bilir.
  • 2 Okul çocuğu ve ailesinin özelliklerini bilir.
  • 3 Okul çocuğunun sağlığının korunması ve geliştirilmesine yönelik bakımını planlar ve uygular.
  • 4 Kronik hastalığı olan okul çocuğunun okulda hastalık yönetimini planlar ve uygular.
  • 5 Okulda acil durum yönetimini planlar.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Okul hemşiresinin rol ve sorumlulukları Okul çocuğunun ve ailesinin özellikleri Okul çocuğunda beslenme Okulda sağlığı geliştirme ve hastalık kontrolü Okulda sık görülen hastalıklar ve hemşirelik bakımı-I Okulda sık görülen hastalıklar ve hemşirelik bakımı-II Okulda sık görülen bulaşıcı hastalıklar ve hemşirelik bakımı Ara Sınav Okulda kronik hastalığı olan çocuğun bakımı (Alerji, Astım) Okulda kronik hastalığı olan çocuğun bakımı (Diyabet, Obezite) Okulda kronik hastalığı olan çocuğun bakımı (Epilepsi ve diğer kronik durumlar) Okulda akut bakım ve acil durumlar Okul çocuğunda sık görülen riskli sağlık davranışları Okul zorbalığı Engelli çocuk ve okul

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 9,00 9,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00