Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BES323 BESİN VE BESLENME POLİTİKALARI I 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı: öğrencilerin besin ve beslenme politikalarının önemini kavraması, Türkiye'de ve Dünya'daki mevcut besin ve beslenme politikaları hakkında bilgi sahibi olması ve bu politikaların oluşturulmasında diyetisyenin rolünü anlayabilmesidir.
Dersin İçeriği : Besin ve beslenme politikası gereksinimi ve ilkeleri, diyete bağlı hastalıklar, fiziksel aktivitenin sağlığa etkisi, bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişmenin bozulması, besin güvenliği ve besin kontrolü, besin ve beslenme güvencesi, besin güvencesi ve sürdürülebilirlik, WHO Besin ve Beslenme Eylem Planı, Türkiye'de ve Dünya'da yapılan uygulamalar
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. WHO. (2004). Food and health in Europe: a new basis for action. WHO. 2. WHO Publications: www.who.org 3. Pekcan G. (2006). Food and nutrition policies: what's being done in Turkey. Public Health Nutrition: 9(1A), 158-162.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, tartışma, soru cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Gülşah Kaner Tohtak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Bölüm seçmeli

  • 1 Besin ve beslenme politikası gereksinimi ve ilkelerini ifade edebilir
  • 2 Besin güvenliği ve besin kontrolü için planlama yapabilir.
  • 3 Besin ve beslenme güvencesi ve sürdürülebilirliğe ilişkin mevcut stratejileri tartışabilir
  • 4 Türkiye'de ve Dünya'daki besin ve beslenme politikalarını inceler ve mevut sorunlara yönelik çözüm yollarına yönelik öneri getirebilir
  • 5 Besin ve Beslenme Politikalarında diyetisyenlerin rolünü kavrar

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin Genel Tanıtımı
2.Hafta *Besin ve beslenme politikası gereksinimi ve ilkeleri
3.Hafta *Diyet ve hastalıklar; diyete bağlı hastalıklar
4.Hafta *Fiziksel aktivitenin sağlığa etkisi
5.Hafta *Bebek ve çocuklarda büyüme ve gelişmenin bozulması
6.Hafta *Sektörlerarası işbirliği ve sorumlulukları
7.Hafta *Besin ve beslenme güvencesi, besin güvencesi ve sürdürülebilirlik
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Besin güvenliği ve besin kontrolü
10.Hafta *WHO Besin ve Beslenme Eylem Planı
11.Hafta *Türkiye'deki uygulamalar I
12.Hafta *Türkiye'deki uygulamalar II
13.Hafta *Dünya'daki uygulamalar I
14.Hafta *Dünya'daki uygulamalar II

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 20,000
  • 3 Ödev : 20,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 1 5,00 5,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 92,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00