Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM326 PSİKOSOSYAL HEMŞİRELİK 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Fiziksel ve ruhsal sağlık sorunu olan bireylerin yaşadıkları duygusal ve sosyal sorunların aşılabilmesi için psikolojik destek sağlama, hasta ve ailesine yardım sürecinde bütüncül olarak ele alma ve hastaların tedaviye uyumlarını arttırmada sosyal ve duygusal olarak destek sağlama konusunda bilgi ve beceri kazandırılması.
Dersin İçeriği : 1.Psikososyal hemşirelik ile ilgili temel kavramlar<br />2. Psikosoyal bakım becerileri<br />3. Psikososyal bakımı etkileyen faktörler<br />4. Kültür ve hemşirelik<br />5. Bütüncül bakım<br />6. Kriz değerlendirmesi<br />7. Özel gruplarda psikososyal bakım becerileri<br />8. Damgalama ve psikososyal destek<br />9. Bakım yükü ve psikososyal uyum
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Gorman. L. M, Sultan D.F. (2014) Psikososyal hemşirelik (çev: Öz F, Demiralp M), akademisyen kitapevi. 2. Öz F. (2004) Sağlık Alanında Temel Kavramlar. İmaj İç ve Dış Tic. AŞ. . Ankara. 3. Çam O, Engin E. (2013), Ruh sağlığında Bakım sanatı, 4. Terakye G. (1995) Hasta Hemşire İlişkileri. Aydoğdu Ofset. Ankara. ISBN 975-95943-0-7 5. Üstün B, Akgün E, Partlak N. (2005) Hemşirelikte İletişim Becerileri Öğretimi. Okullar Yayınevi. İzmir 6. Velioğlu P. (1999) Hemşirelikte Kavram ve Kuramlar. Alaş Ofset İstanbul. Yardımcı Kitaplar; 1. Cüceloğlu D. (1993) İnsan İnsana. 4. basım. Remzi Kitabevi, İstanbul,
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, Anlatım, Tartışma, Rol-Play,Vaka Tartışma, Film İzleme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Öğr. Gör. Dr. Ayşe Büyükbayram
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör Ayşe BÜYÜKBAYRAM<br /> Öğr. Gör. Dilek AYAKDAŞ DAĞLI<br />
Dersin Verilişi : Okuma, Anlatım, Tartışma, Rol-Play,Vaka Tartışma

 • 1 Psikososyal hemşirelik ile ilgili kavramları tanımlayabilme
 • 2 Psikososyal bakım becerilerini kavrayabilme
 • 3 Psikososyal bakımı etkileyen faktörleri tanımlayabilme
 • 4 Fiziksel ve ruhsal sorunu olan bireye bütüncül bakım sunma becerisi kazanabilme
 • 5 Kültür ve hemşirelik kavramının ilişkisini kavrayabilme
 • 6 Kriz değerlendirmesi yapma becerisi kazanabilme
 • 7 Dahili hastalıklarda psikososyal bakım becerilerini kavrayabilme
 • 8 Cerrahi hastalıklarda psikososyal bakım becerilerini kavrayabilme
 • 9 Özel gruplarda psikososyal bakım becerilerini kavrayabilme
 • 10 Hastalıklarda damgalanma ile mücadele ve psikososyal desteğin önemini kavrayabilme
 • 11 Psikososyal hemşirelik bakımında bakım yükü ve hastalığa psikososyal uyum ile ilgili kavramları tanımlayabilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin tanıtımı
*-
*-
*-
*Anlatım,Tartışma
2.Hafta *Psikososyal hemşireliğe giriş
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
3.Hafta *Psikososyal bakım becerileri
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
4.Hafta *Psikososyal bakımı etkileyen faktörler
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
5.Hafta *Psikososyal hemşirelik bakımında kültür
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
6.Hafta *Psikososyal hemşirelik bakımında bütüncül yaklaşım
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
7.Hafta *Psikososyal hemşirelik bakımında kriz ve kriz yönetimi
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
8.Hafta *ARA SINAV
*-
*-
*-
*-
9.Hafta *Dahili hastalıklarda psikososyal bakım
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
10.Hafta *Cerrahi hastalıklarda psikososyal bakım
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
11.Hafta *Özel gruplarda psikososyal bakım
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
12.Hafta *Hastalıklarda damgalanma ve psikososyal destek
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
13.Hafta *Psikososyal hemşirelik bakımında bakım yükü ve hastalığa psikososyal uyum
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma
14.Hafta *Psikososyal hemşirelik bakımı- (Olgu sunumu)
*-
*-
*-
*Okuma, Tartışma, Rol-Play
15.Hafta *FİNAL SINAVI
*-
*-
*-
*-

 • 1 Vize : 40,000
 • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 13 2,00 26,00
Teorik Ders Anlatım 13 2,00 26,00
Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) 1 1,00 1,00
Vaka Çalışması 2 2,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 2,00 2,00
Rol Yapma/Drama 2 2,00 4,00
Bütünleme 1 1,00 1,00
Toplam : 68,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00