Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
HEM317 BÜYÜME GELİŞME 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı öğrencilere büyüme-gelişme ile ilgili kuramları ve yaklaşımları, büyüme-gelişmeye etki eden faktörleri, büyüme-gelişme izlemi ve değerlendirilmesini, büyüme-gelişmenin izleminde hemşirenin görevleri konularında bilgi ve beceri kazandırmak.
Dersin İçeriği : Sağlıklı/Hasta çocuğun gelişimini değerlendirebilmeye yönelik temel kavramları ve gelişim dönemlerini içerir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Kavaklı A (1992). Çocukluk Yaşlarında Büyüme ve Gelişme. Birinci Baskı, Hilal Matbaacılık, İstanbul. Yiğit R (2009). Çocukluk Dönemlerinde Büyüme ve Gelişme. Sistem Ofset Yayınları, Ankara. Conk Z, Başbakkal Z, Bal Yılmaz H, Bolışık B, (Ed.) (2013). Pediatri Hemşireliği. Ankara: Akademisyen Tıp Kitabevi.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunuş yolu ile öğretim, Düz anlatım, Tartışma, Soru-cevap
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Hatice Yıldırım Sarı
Öğr. Gör. Dr. Beste Özgüven Öztornacı
Arş. Gör. Dr. Atiye Karakul
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Öğr. Gör. Beste Özgüven Öztornacı
Dersin Verilişi : Teorik anlatım, Tartışma, Soru-cevap

  • 1 Sağlıklı/Hasta çocuğun gelişimini değerlendirebilir
  • 2 Büyüme - gelişme ile ilgili kuramları sentez eder.
  • 3 Yaş dönemlerini bilir
  • 4 Büyüme-gelişmenin izleminde hemşirelik yaklaşımlarını bilir.
  • 5 Büyüme-gelişmenin izleminde hemşirelik yaklaşımlarını uygular.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *1. Büyüme ve Gelişme İle İlgili Temel Kavramlar 2. Büyüme Gelişmeyi Etkileyen Faktörler 3. Büyümenin Değerlendirilmesi ve İzlemi 4. Çocukluk Yaşlarında Fiziksel Büyüme ve Özellikleri 5. Organ ve Sistemlerin Büyüme Gelişmesi 6. Gelişim Kuramları (Freud) 7. Gelişim Kuramları (Erikson) 8. Gelişim Kuramları (Piaget, Kohlberg) 9. Gelişim Dönemleri (Bebeklik Dönemi) 10. Gelişim Dönemleri (Oyun Dönemi) 11. Gelişim Dönemleri (Okul Öncesi Dönemi) 12. Gelişim Dönemleri (Okul Dönemi) 13. Gelişim Dönemleri (Ergenlik Dönemi) 14. Çocukta Zeka Gelişimi

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 9,00 9,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Toplam : 60,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00