Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BYT542 ELEKTRONİK TASARIMIN TEMELLERİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu ders, elektronik tasarım konusunda temel düzeyde bilgilendirme sağlamayı ve elektronik tasarım prensipleri ve uygulama alanları hakkında genel bilgilendirme vermeyi amaçlamaktadır. Ders, varolan analog, sayısal elektronik ve tasarım tekniklerinin anlaşılmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği : Analog ve sayısal elektronik devre teorisi ve benzetim yöntemleri, analizleri, gerçeklemesi ve uygulamalarını içerir
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : TEXTBOOK : Agarwal, Anant, and Jeffrey H. Lang. Foundations of Analog and Digital Electronic Circuits. San Mateo, CA: Morgan Kaufmann Publishers, Elsevier, July 2005. ISBN: 9781558607354.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze, Ödevler, sunumlar ve sınavlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Proje
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Savaş Şahin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Savas Sahin
Dersin Verilişi : Sunum

  • 1 Elektronik sistemlerin (Dijital devreler ve operasyonel amplifikatörler dahil) tasarım dayandığı temel elektrik mühendisliği ilke ve gerçeklemeleri alt yapısı oluşturma.
  • 2 Elektronik devreleri analiz etmek ve tasarlama
  • 3 Elektronik devre elemanlarının zaman davranışını açıklayan diferansiyel denklemleri çözme
  • 4 Doğrusal olmayan devreler ve modeller konusunda bilgi altyapısı oluşturma
  • 5 Devre davranışı matematiksel denklemi arasındaki ilişkiyi anlama

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş ve Lumped devreleri
2.Hafta *Temel Devre Analzi Yöntemleri
3.Hafta *Superposizyon, Thévenin ve Norton
4.Hafta *Sayısala giriş
5.Hafta *Sayısal Kapılar
6.Hafta *Doğrusal olmayan analiz
7.Hafta *Artışlı analiz
8.Hafta *Yükselteçler – küçük işaret model
9.Hafta *Küçük işaret modelleri
10.Hafta *Vize
11.Hafta *Kapasitör ve birinci derece sistemler
12.Hafta *İkinci derece sistemelr
13.Hafta *Opamplara giriş
14.Hafta *Opamp Devreleri

  • 1 Midterms : 30,000
  • 2 Assignment : 30,000
  • 3 Final : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 2 20,00 40,00
Proje 1 20,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Ara Sınav Hazırlık 1 40,00 40,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Araştırma Sunumu 1 40,00 40,00
Toplam : 174,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00