Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
FBE515.2 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, öğrencilere sık kullanılan temel istatistik ve olasılık terimlerini öğretmektir.
Dersin İçeriği : Temel Kavramlar, Tanımlar, Frekans dağılımı, Ortalamalar, Yaygınlık, Oranlar, Olasılık, Dağılımlar, Önemlilik testleri, Regresyon ve Korelasyon
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : A.G. Elbek, E. Oktay, H. Saygı, "Su Ürünlerinde Temel İstatistik", 6. baskı, Ege Üniversitesi Yayınları, 2010 Z. Aktürk, H. Acemoğlu, "Sağlık Çalışanları İçin Araştırma ve Pratik İstatistik: Örnek Problemler ve SPSS Çözümleri", 2010
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : * Haftalık ders sunumları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : SPSS Yazılımı Uygulamaları
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Yalçın İşler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dersi veren: Dr. Öğr. Üyesi Yalçın İŞLER
Dersin Verilişi : Ders sunumları, Örnek SPSS uygulamaları, Proje ödevleri

  • 1 Temel istatistik kavramlarını bilmek
  • 2 İstatistik verilerini özetleme ve sınıflandırma yöntemlerini öğrenmek
  • 3 Deney tasarımı yöntemiyle bilgi üretme sürecinde istatistik yaklaşımı uygulamayı öğrenmek
  • 4 Bilimsel çalışmalarda istatistiksel sonuçları ortaya koymayı kavramak
  • 5 SPSS Yazılımını kullanmayı öğrenmek

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel Konular: Karakter, Faktör, Veri, Veri kaydı
2.Hafta *Frekans dağılımları ve Tanımlayıcılar
3.Hafta *Tablo ve Grafik gösterim yöntemleri
4.Hafta *Teorik dağılımlar
5.Hafta *SPSS Yaızlım Paketi Temelleri
6.Hafta *SPSS Yazılım Kullanımı
7.Hafta *İki Bağımsız Grupta Varsayım Testleri
8.Hafta *Üç veya Daha Fazla Bağımsız Grupta Varsayım Testleri
9.Hafta *Bağımlı Gruplarda Varsayım Testleri
10.Hafta *Zaman Serisi Analizi: Korelasyon ve Regresyon
11.Hafta *Önemlilik testleri
12.Hafta *İstatistiksel Kestirim Yöntemleri
13.Hafta *Olasılık
14.Hafta *Deney Tasarımı

  • 1 Vize : 40,000
  • 3 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 5 12,00 60,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 30,00 30,00
Final Sınavı Hazırlık 1 30,00 30,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00