Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
İÖMB120 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2,00 0,00 0,00 2,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi :
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Değerler eğitimi dersinin amacı, öğretmen adaylarının değerlerin farkına varmaları ve yaşadıkları dünyada bunların yaşamdaki etkilerini fark etmelerine teşvik etmektir.
Dersin İçeriği : Değer kavramı. Değer nedir? Milli ve evrensel değerler. Tutum kavramı ve kişisel tutumlar. Sosyal bilgiler ders programlarında değerler. Sosyal bilgiler ders kitaplarında değerler. Değer öğretiminde dikkat edilecek hususlar. Değer öğretiminde kullanabilecek görsel ve yazılı materyaller. Değer öğretimi ile ilgili ders örnekleri ve öğrenci uygulamaları.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Çağlayan, A. (2005). Ahlak pusulası:ahlak ve değerler eğitimi. İstanbul: Dem Değerler Eğitimi Merkezi Dilmon, B. (2002). İnsana değerler eğitimi. Ankara: Nobel Yayıncılık Aydın, M.Z. - Şebnem Akyol Gürler : Okulda Değerler Eğitimi Yöntemler-Etkinlikler NOBEL Akademik Yayıncılık Aydın, M.Z. Okulda Ahlak Eğitimi ve Ahlak Eğitiminde Örnek Olay İncelemesi Yöntemi NOBEL Akademik Yayıncılık
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1.Anlatım, 2. Soru-Cevap, 3. Tartışma, 4. Grup Çalışması, 5. Bireysel Çalışma, 6. Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Safinaz ASRİ Öğr. Gör. Halil ERHUN
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Değerler eğitimini tanımlayabilme
  • 2 Öğrenciler, değer öğretim beceri ve yöntemlerini elde etmiş olacaklardır
  • 3 Öğrenciler,değer öğretiminde kullanılabilecek materyal bilgilerine sahip olacaklardır
  • 4 Öğrenciler, değer öğretimindeki hassasiyetlerle ilgili bilgi edineceklerdir
  • 5 Öğrenciler, farklı ülkelerdeki değer eğitimi çalışmaları hakkında bilgi edineceklerdir.
  • 6 Değerler eğitimini önemini kavrayabilme.
  • 7 Sorumluluk, alçakgönüllülük, saygı gibi değerlerin öğrenilmesi ile ilgili etkinlik örnekleri verebilmek.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Değerler eğitimi dersinin tanımı, önemi, ve içerikleri
2.Hafta *Değerler eğitiminde öğretmen ve anne-babaların rolleri
3.Hafta *Değerler eğitiminin etkili olma yolları
4.Hafta *Değerler eğitimi üzerine yapılan bilimsel çalışmaların incelenmesi
5.Hafta *Değerler eğitimimi ile ilgili eğitim programlarının incelenmesi
6.Hafta *Dürüstlük, sorumluluk, kibarlık, merhamet ile ilgili etkinlik örnekleri
7.Hafta *Değerler eğitimi ile ilgili demokratik değerlerin oluşması ile ilgili etkinlik örnekleri
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Saygı, vatandaşlık, yurt sevgisi ile ilgili etkinlik örnekleri
10.Hafta *Güvenirlik, tolerans ve duyarlılık ile ilgili etkinlik örnekleri
11.Hafta *Sosyalleşme becerilerinin geliştirilmesi ile ilgili etkinlik örnekleri
12.Hafta *Değerler eğitimi ile ilgili projelerin incelenmesi
13.Hafta *Değerler eğitimi ile ilgili projeler geliştirilmesi
14.Hafta *Değerler eğitimi ile ilgili projelerin sunulması
15.Hafta *Projelerin değerlendirilmesi

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 14,00 14,00
Final Sınavı Hazırlık 1 28,00 28,00
Toplam : 74,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00