Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL445 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ 2,00 0,00 0,00 2,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Seçme tasavvuf metinlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi bu dersin temel amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği : Seçme klasik metinler ve bunların değerlendirilmesi
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1- Sühreverdî, Ebû Hafs Şihâbüddîn Ömer, Avârifü’l-Maârif, Beyrut-1966, 2- Kuşeyrî, Abdülkerîm b. Hevâzin, er-Risâletü’l-Kuşeyriyye, şerh ve takdim: Nevâf el-Cerrâh, Beyrut-2001 3- Tûsî, Ebû Nasr Serrâc, el-Lüma’ , 4- Sühreverdi, Abdülkahir, Adabü'l-Müridin, Beyrut-2000.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1- Anlatım 2- Soru-Cevap 3- Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Hamide Ulupınar
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Kuşlu
Dersin Verilişi : yüz yüze

  • 1 Tasavvuf düşünce ve kültürünün temel kaynaklarını sıralar.
  • 2 Klasik tasavvuf metinlerindeki konuları kendi cümleleriyle ifade eder ve açıklar.
  • 3 Tasavvufi metinleri yorumlar.
  • 4 Tasavvuf düşünce ve kültürünün temel kaynaklarının telif usul ve üslubunu anlatır.
  • 5 Tasavvufi metinleri örneklendirir.<br /><br />

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
2.Hafta *Sühreverdi Seçme Metinler
3.Hafta *Sühreverdi Seçme Metinler
4.Hafta *Sühreverdi Seçme Metinler
5.Hafta *Sühreverdi Seçme Metinler
6.Hafta *Kuşeyri Risalesi Seçme Metinler
7.Hafta *Kuşeyri Risalesi Seçme Metinler
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kuşeyri Risalesi Seçme Metinler
10.Hafta *Kuşeyri Risalesi Seçme Metinler
11.Hafta *el-Lüma' Fi İlmi't-Tasavvuftan Seçme Metinler
12.Hafta *el-Lüma' Fi İlmi't-Tasavvuftan Seçme Metinler
13.Hafta *el-Lüma' Fi İlmi't-Tasavvuftan Seçme Metinler
14.Hafta *el-Lüma' Fi İlmi't-Tasavvuftan Seçme Metinler

  • 1 Final : 70,000
  • 2 Vize : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 2,00 28,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Araştırma Sunumu 2 2,00 4,00
Toplam : 116,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00