Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MAK505 SİSTEM ANALİZİ VE SİMÜLASYON 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : fiziksel sistemlerin matematiksel modellemesi ve bu modellerin çözümü konusunda öğrencilerin yetkinliklerini geliştirmek
Dersin İçeriği : Lagrange denklemi, mekanik, elektriksel, ısıl, akış ve elektromekanik sistemlerin modellenmesi, Modellerin çözümü.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : PALM, William John. Modeling, analysis, and control of dynamic systems. New York: Wiley, 1983.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Ders anlatımı, Öğrenci sunumları
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Arş. Gör. Erinç Baytekin
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze.

  • 1 Lagrangian ifadesinin bileşenlerini ayırt edebilmek
  • 2 Mekanik sistemleri modelleyip bu modelleri çözebilme
  • 3 Elektrik sistemleri modelleyip bu modelleri çözebilme
  • 4 Isıl ve akış sistemleri modelleyip bu modelleri çözebilme
  • 5 Elektromekanik sistemleri modelleyip bu modelleri çözebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Mekanik ve elektriksel sistemlerin komponent denklemleri
2.Hafta *Mekanik ve elektriksel sistemlerin komponent denklemleri
3.Hafta *Lagrange denkleminin türetilmeri
4.Hafta *Enerji tabanlı modelleme:Mekanik sistemler
5.Hafta *Enerji tabanlı modelleme:Elektrik sistemler
6.Hafta *Enerji tabanlı modelleme:Termal sistemler
7.Hafta *Enerji tabanlı modelleme:Akış sistemleri
8.Hafta *Örnek sistemler öğrenci sunumları
9.Hafta *Elektromekanik sistemlerin temel bileşenleri ve etkileşimleri
10.Hafta *Vize
11.Hafta *Heaviside yöntemi ile differansiyel denklem çözümü
12.Hafta *Transfer fonksiyonu ve impuls giridi cevabının hesaplanması
13.Hafta *Basamak giridi cevabının hesaplanması ve cevap üzerindeki karakteristik parametreler
14.Hafta *Eksponansiyel harmaoni giridi cevabının hesaplanması

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 4 12,00 48,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 12 1,00 12,00
Ara Sınav Hazırlık 1 13,00 13,00
Final Sınavı Hazırlık 1 17,00 17,00
Benzetim 3 10,00 30,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00