Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
MAK506 KOMPOZİT MALZEMELER MEKANİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Yüksek Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Dersin amacı, kompozit malzemeler ile ilgili temel kavramların öğretilmesi ve mühendislik tasarımında dikkate alınması gereken mekanik özelliklerin tespitinde ihtiyaç duyulan bilginin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği : Ders kompozit malzemelerin mekaniğinin öğretilmesi konularını kapsamaktadır. Dersin içeriği, kompozit malzemelere ait genel kavramlar, kompozitlerde takviye malzemeleri, tek katlı laminaların makromekanik analizi, ortotropik malzemelerde düzlem gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları ile mühendislik sabitlerinin belirlenmesi, ortotropik malzemeler için katılık ve uygunluk matrisleri, ortotropik malzemelerin mukavemeti, kırılma teorileri ve hasar analizi, laminaların mikromekanik analizi (kütle ve hacim oranları, yoğunluk, ısıl genleşme katsayıları), elastik modullerin hesaplanması, tabakalı laminaların makromekanik analizi, lamina kodu, tabakalı laminaların gerilme-şekil değiştirme bağıntıları, tabakalı laminaların esneklik sabitleri ve tabakalı laminaların hasar analizi ile tasarımı konularından oluşmaktadır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders kitabı: 1. Autar K. Kaw, Mechanics of Composite Materials, ISBN-10: 0-8493-1343-0, Taylor& Francis Group, 2006, USA. 2. Robert M. Jones, Mechanics of Composite Materials, ISBN-1-56032-712-X, Taylor&Francis Inc., 1999, USA. 3. Ronald F. Gibson, Principles of Composite Material Mechanics, Second Edition, ISBN: 978-0824753894,CRC Press, 2011,USA.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunuş Yolu ile Öğretim, Düz Anlatım, Tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : .
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Buket Okutan Baba
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Kompozit malzemeler ile ilgili temel kavramları tanımlar.
  • 2 Kompozit malzemlerinin tasarımı için gerekli mühendislik bilgilerini kavrar.
  • 3 Kompozit malzemelerin mikromekanik özelliklerinin belirlenmesini öğrenir.
  • 4 Kompozit malzemelerin gerilme-şekil değiştirmebağıntılarının oluşturulmasını öğrenir.
  • 5 Kompozit malzemelerin mekaniği hakkında edindiği bilgileri mühendislik problemlerine uygulayabilme becerisi kazanır.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Kompozitlere genel bakış
2.Hafta *Kompozit malzemelere ait genel kavramlar
3.Hafta *Kompozitlerde takviye malzemeleri
4.Hafta *Laminaların makromekanik analizi
5.Hafta *Ortotropik malzemelerde düzlem gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları ile mühendislik sabitlerinin belirlenmesi
6.Hafta *Ortotropik malzemeler için rijitlik ve esneklik matrisleri
7.Hafta *Ara Sınav
8.Hafta *Orthotropik malzemelerin hasar teorileri
9.Hafta *Laminaların mikromekanik analizi (kütle ve hacim oranları, yoğunluk, ısıl genleşme katsayıları)
10.Hafta *Elastik modullerin hesaplanması
11.Hafta *Tabakalı laminaların makromekanik analizi, lamina kodu
12.Hafta *Tabakalı laminaların gerilme-şekil değiştirme bağıntıları
13.Hafta *Tabakalı laminaların esneklik sabitleri
14.Hafta *Tabakalı laminaların hasar analizi ve tasarımı

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 15,000
  • 3 Final : 60,000
  • 4 Kısa Sınav : 10,000
  • 5 Araştırma Sunumu : 15,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 3 6,00 18,00
Kısa Sınav 3 2,00 6,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 167,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00