Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BME313 OLASILIK VE RASTGELE SÜREÇLER 3,00 1,00 0,00 4,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Ders, olasılık teorisini, stokastik süreçleri ve rasgele sinyalleri incelemeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği : Deterministik ve rastgele sinyaller, zaman ortalamaları, olasılık teorisi, istatistiksel ortalamalar, momentler, CDF, PDF, rassal değişkenlerin fonksiyonları, rasgele vektörler, rasgele süreçler ve rasgele sinyaller.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Elektrik Mühendisleri için Olasılık ve Stokastik Süreçler, L. Garcia, Prentice Hall, 1991.Rasgele Sinyal İşleme, D.F. Mix, Prentice Hall, 1995.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Haftalık ders sunumları ve Ödevler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Ders tekrarı ve soru çözümü
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Femin Yalçın Küçükbayrak
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Aydın AKAN, Arş. Gör. Özlem KARABİBER CURA
Dersin Verilişi : Ders sunumları, Ödevler.

  • 1 Spektral analiz kavramını öğrenme
  • 2 Temel olasılık kavramlarını öğrenme
  • 3 Temel istatistiksel kavramları öğrenme.
  • 4 Rasgele süreçleri öğrenme
  • 5 Olasılık teoreminin Biyomedikal Mühendisliği uygulamaları

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Spektral analizin gözden geçirilmesi
2.Hafta *Zaman ortalamaları, korelasyon, kovaryans
3.Hafta *Uygulamalar: Kestirim problemi
4.Hafta *Olasılık Teorisi
5.Hafta *Rastgele değişken kavramı
6.Hafta *Kümülatif Dağılım ve Olasılık Yoğunluk Fonksiyonları
7.Hafta *İstatistiksel ortalamalar, ortalama, varyans, yüksek mertebe momentleri
8.Hafta *Rasgele vektörler,
9.Hafta *Rassal değişkenlerin fonksiyonları.
10.Hafta *Rassal değişkenlerin karakteristik fonksiyonu.
11.Hafta *Stokastik süreçler
12.Hafta *Ergodik ve durağan süreçler
13.Hafta *Biyomedikal Mühendisliğinde Uygulamalar.
14.Hafta *Ders özeti ve problem çözümü

  • 1 Final : 40,000
  • 2 Ev Ödevi : 20,000
  • 3 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 6 12,00 72,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 10,00 10,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Toplam : 180,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00