Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BME107 TIBBİ BİLİMLER I 4,00 0,00 0,00 4,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı; öğrencilere "biyokimya" kavramını tanımlayabilecek yeterli bilgiyi verme, bunun yanında biyokimya ile ilişkili konularda iletişim kurabilecek teknik dili kazandırma ve öğrencilerin bu teknik dil ile proteinleri, molekülleri, sinyal yollarını, katalizi ve metabolizmayı doğru olarak tanımlamalarını sağlamaktır.
Dersin İçeriği : Giriş / asit ve bazlar Protein yapısı Protein karakterizasyonu Hemoglobin Enzimler Katalitik stratejiler Regülasyon Karbonhidratlar Hücresel sinyalizasyon Metabolik stratejiler Glikoliz ve glukoneogenesis Glikojen metabolizması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Biochemistry, 7th Edition by: Berg, Tymoczko, and Stryer – 4. baskı ve sonrası her hangi bir baskı ders için uygundur.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Dersler önceden hazırlanan sunumlar kullanılarak anlatılacaktır. Çeşitli animasyon videoları ve illüstrasyonlar gibi görsel hafızaya hitap eden materyaller kullanılarak öğrenciler için karmaşık gözüken bazı konular daha anlaşılır hale getirilecektir. Ayrıca, dönem boyunca analitik düşünme odaklı en az 2 ödev öğrencilere verilecektir.
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Mustafa Şen
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Biyokimya hakkında konuşabilecek teknik dili kazanma ve bu teknik dili proteinlerin, moleküllerin, sinyal yollarının, katalizin ve metabolizamanın doğru olarak tanımlanmasında kullanabilme.
  • 2 Metabolik yollar, molekül isimleri, molekül yapıları, enzim ve hücresel kontrol mekanizmaları, kataliz ve sinyal yolları gibi temel biyokimya prensiplerinin anahtar elementlerini hatırlama.
  • 3 Verilen materyallerle ilşkili analizleri uygulama.
  • 4 Biyokimya ile ilişkili anahtar kavramlar hakkında hem sözel hem de yazarak iletişim kurabilme
  • 5 Spesifik bir probleme ilişkin genel biyokimya kavramlarını anlama
  • 6 Biyokimyasal reaksiyonların kontrol mekanizmalarını ve enerji kaygısını göz önünde bulundurarak metabolik yolların yönlerini öngörebilme.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Giriş
*Yüz yüze
2.Hafta *Asit ve bazlar
*Yüz yüze
3.Hafta *Protein yapısı
*Yüz yüze
4.Hafta *Protein karaketizayonu
*Yüz yüze
5.Hafta *Hemoglobin
*Yüz yüze
6.Hafta *Enzimler
*Yüz yüze
7.Hafta *Karbonhidratlar
*Yüz yüze
8.Hafta *Hücresel Sinyal
*Yüz yüze
9.Hafta *Glikoliz ve gluconeojenesis
*Yüz yüze
10.Hafta *DNA, RNA, protein genel bakış
*Yüz yüze
11.Hafta *DNA replikasyonu
*Yüz yüze
12.Hafta *DNA transkripsiyonu
*Yüz yüze
13.Hafta *Mutasyon onarımı ve rekombinasyon
*Yüz yüze

  • 1 Ara Sınav (Bütünlemede Kullanılan) : 30,000
  • 2 Ev Ödevi : 10,000
  • 3 Final : 45,000
  • 4 Araştırma Sunumu : 15,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 2 6,00 12,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 15 3,00 45,00
Ara Sınav Hazırlık 1 6,00 6,00
Final Sınavı Hazırlık 1 6,00 6,00
Toplam : 75,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 4,00