Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
BME105.1 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2,00 2,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Mühendislik eğitiminin temellerinden olan teknik resim oluşturabilme ve okuyabilme becerisi kazandırmak ve dolayısı ile de düşündüğünü resme dökebilen mühendis yetiştirmektir.
Dersin İçeriği : Bilgisayar destekli ve ya çizim aletleri ile mühendislik çizimlerinin hazırlanmasında ve kullanımında gerekli olan temel bilgileri içerir. Bu temel bilgilere ait başlıklar: temel çizim teknikleri, yazım ve çizimlerin ölçülendirilmesi, üç görünüş (dik izdüşümü), yardımcı görünüş, kesit görünüş çizimleri, perspektif çizimleri, bilgisayar destekli montaj resim çizimleridir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders içi notlar. Cecil Jensen, 'Engineering Drawing and Design', McGraw Hill, Seventh Edition, 2007. (yardımcı kaynak)
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Dersle ilgili sınıf dışı etkinlikler (ödev, proje) Haftalık Ders (ders ve uygulama)
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Türkçe teknik resim kitaplarının da incelenmesi faydalı olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Yalçın İşler
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : .
Dersin Verilişi : yüz yüze eğitim

  • 1 Makine parçalarının teknik resimlerini hazırlayabilme yeteneği kazanma
  • 2 Tasarlanan nesneleri görsel olarak sunabilme yeteneği kazanma
  • 3 Makine elemanlarının çizimi yeteneğini kazanma
  • 4 Mevcut resmi okuyabilme yeteneğine sahip olmak.
  • 5 CAD programlarını kullanabilme becerisi kazanma

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Temel Çizim Teknikleri
*Temel Çizim Teknikleri
2.Hafta *Çizim Araç ve Gereçlerinin Kullanımı ve Geometrik Çizimler
*Çizim Araç ve Gereçlerinin Kullanımı ve Geometrik Çizimler
3.Hafta *Perspective Resimlerin Çizimi
*Perspective Resimlerin Çizimi
4.Hafta *Perspective Resimlerin Çizimi
*Perspective Resimlerin Çizimi
5.Hafta *Üç Görünüş Çizimi
*Üç Görünüş Çizimi
6.Hafta *Üç Görünüş Çizimi
*Üç Görünüş Çizimi
7.Hafta *Ölçülendirme Prensipleri
*Ölçülendirme Prensipleri
8.Hafta *Ölçülendirme Prensipleri
*Ölçülendirme Prensipleri
9.Hafta *Kesit Görünüşler
*Kesit Görünüşler
10.Hafta *Kesit Görünüşler
*Kesit Görünüşler
11.Hafta *Yardımcı Görünüşler
*Yardımcı Görünüşler
12.Hafta *Yardımcı Görünüşler
*Yardımcı Görünüşler
13.Hafta *Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş
*Bilgisayar Destekli Tasarıma Giriş
14.Hafta *Bilgisayar Destekli Modelleme
*Bilgisayar Destekli Modelleme

  • 5 Final : 40,000
  • 6 Vize : 30,000
  • 7 Vize 2 : 30,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 3,00 3,00
Ödev 5 10,00 50,00
Proje 1 5,00 5,00
Final 1 3,00 3,00
Derse Katılım 12 2,00 24,00
Uygulama / Pratik 12 2,00 24,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 5 5,00 25,00
Ara Sınav Hazırlık 1 4,00 4,00
Final Sınavı Hazırlık 1 4,00 4,00
Bütünleme 1 4,00 4,00
Toplam : 146,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 5
AKTS : 3,00