Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ME477 İMALAT SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ 3,00 0,00 0,00 3,00 6,00

Ders Detayı
Dersin Dili : İngilizce
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Üretim İşletmelerinde kullanılan üretim sistemleri ve teknolojileri ile ilgili modern kavramların tanıtılması (grup teknolojisi, esnek üretim, yalın üretim,üretim destek sistemleri)
Dersin İçeriği : İmalata Giriş, İmalata Genel Bakış, İmalat Operasyonları, İmalat Modelleri ve Metrikleri, Üretim Otomasyonu ve Kontrolü (Otomasyona Giriş, Endüstriyel Kontrol Sistemleri Otomasyon ve Proses Kontrolü için Donanım Bileşenleri, Bilgisayarlı Sayısal Kontrol, Endüstriyel Robotlar, Programlanabilir Mantık Denetleyicileri ve PC Kullanan Ayrık Kontrol Sistemleri) Malzeme Taşıma ve Tanımlama Teknolojileri (Malzeme Taşıma Sistemleri, Depolama Sistemleri, Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama), Üretim Sistemleri (Üretim Sistemlerine Genel Bakış, Tek İstasyonlu Üretim Hücreleri, Manuel Montaj Hatları, Otomatik Üretim Hatları, Otomatik Montaj Sistemleri, Hücresel Üretim, Esnek İmalat Sistemleri), Üretim Sistemlerinde Kalite Kontrol (Üretim Kalite Kontrol Programları, Muayene Prensipleri ve Uygulamaları, Muayene Teknolojileri) İmalat Destek Sistemleri (Ürün Tasarımı ve Üretim Sisteminde CAD / CAM, Süreç Planlama ve Eşzamanlı Mühendislik, Planlama ve Kontrol Sistemleri, Tam Zamanında Üretim ve Yalın Üretim.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Ders Kitabı:<br /><br />Groover, M. P., “Automation, Production Systems, and Computer-Integrated Manufacturing”, 4th Ed. Pearson, New York, 2016<br /><br />Kaynaklar:<br /><br />[1] Kalpakjian, S., Schmid, S.R., “Manufacturing Engineering and Technology” , 7th Ed. in SI Units, Pearson, New York, 2014<br /><br />[2] Black, J.T., Kosher, R. A. “DeGarmos’s Materials and Processes in Manufacturing” 11th Ed. International Student Version, Wiley, 2013<br /><br />[3] Groover, M.P., “Fundamentals of Modern Manufacturing – Materials, Processes, and Systems”, 5th Ed., Wiley, 2013<br /><br />[4] Bedworth, D.D,, Henderson, M.R., Wolfe, P.M., "Computer-Integrated Design and Manufacturing", Mc Graw-Hill International Editions, Mechanical Engineering Series, 1991. <br /><br />[5] Schey, J.E., “Introduction to Manufacturing Processes”, 3rd Ed., McGraw Hill, 2000<br /><br />[6] Tulsty, G., “Manufacturing Processes and Equipment”, Prentice Hall, 1999<br /><br />[7]Ostwald, P.F., Munoz, J., “ Manufacturing Processes and Systems”, 10th Ed., Wiley, 1997
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Sunumlar
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Aydın Ülker
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Modern üretim sistemlerini alanında bilgi edinme
  • 2 Üretim otomasyonu, kontrolü ve robotik prensiplerinin öğrenilmesi
  • 3 Parça, süreç, üretim ve kalite planlama prensiplerinin öğrenilmesi
  • 4 Tam zamanında üretim, yalın üretim ve eşzamanlı mühendislik prensiplerinin öğrenilmesi
  • 5 Parça, grup, alt grup parçalar ve ürünler için imalat sistemlerini seçme seçebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Üretim Sistemlerine Giriş
*İmalat Sistemlerine Giriş
2.Hafta *İmalatta Otomasyon ve Kontrol
*Üretim Operasyonları, Modeller, Metrikler
3.Hafta *Bilgisayarlı Nümerik Kontrol, Endüstriyel Robotik
*Üretim Otomasyonu ve Kontrolü
4.Hafta *Montaj hatları
*Otomasyon ve Proses Kontrolü için Donanım Bileşenleri
5.Hafta *Hücresel İmalat and Esnek İmalat Sistemleri
*Bilgisayar Sayısal Kontrol ve Robotik, Programlanabilir Mantık Denetleyicileri ve PC tabanlı Ayrık Kontrol
6.Hafta *İmalat Sistemlerinde Kalite
*Malzeme Taşıma ve Tanımlama Teknolojileri (Malzeme Taşıma Sistemleri)
7.Hafta *Malzeme Taşıma ve Kimlik Sistemleri
*Depolama Sistemleri ve Otomatik Tanımlama ve Veri Yakalama
8.Hafta *Ara Sınav
*Ara Sınav
9.Hafta *Malzeme Taşıma ve Depolama Sistemleri
*Üretim Sistemleri, Tek İstasyonlu İmalat Hücreleri, Manuel Montaj Hatları
10.Hafta *Üretim Destek Sistemleri
*Otomatik Üretim Hatları, Otomatik Montaj Sistemleri
11.Hafta *Ürün Tasarımı
*Hücresel Üretim, Grup Teknolojisi, Esnek İmalat Sistemleri
12.Hafta *Süreç Planlaması ve Eşzamanlı Mühendislik
*İmalat Sistemlerinde Kalite Kontrol, Kontrol İlkeleri, Uygulamalar, Teknolojiler
13.Hafta *Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri
*Üretim Destek Sistemlerine Giriş, Ürün Tasarımı ve Üretim Sisteminde CAD / CAM, Proses Planlama ve Eşzamanlı Mühendislik
14.Hafta *Tam Zamanında ve Yalın Üretim
*Üretim Planlama ve Kontrol Sistemleri

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 14 3,00 42,00
Ara Sınav Hazırlık 1 50,00 50,00
Final Sınavı Hazırlık 1 70,00 70,00
Toplam : 166,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 6
AKTS : 6,00