Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL409 BİTİRME ÖDEVİ I 0,00 2,00 0,00 1,00 2,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrencinin belirli bir konuyu araştırması ve elde ettiği bilgileri sistematik bir şekilde kendi ifadeleriyle yazılı olarak sunması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği : Konu ve kaynak tespiti, ulaşılan bilgilerin tasnifi, yorumlanması ve yazılı olarak sunulması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1.Arslantürk, Zeki, Sosyal Bilimciler İçin Araştırma Metod ve Teknikleri, İstanbul 1995 2. Gülhan, Tahsin, Araştırma Teknikleri : Bilimsel Araştırma ve Etkili Yazma Kılavuzu, İstanbul 2003 3. Şimşek, Ümit, Araştırma Teknikleri, İstanbul 1996 4. Kaptan, Saim, Bilimsel Araştırma Teknikleri: Tez Hazırlama Yolları, Ankara 1973 5. Armay, Ural, Bilimsel Araştırma ve Teknikleri El Kitabı, İstanbul 1998 6. Suat Cebeci, Bilimsel Araştırma ve Yazma Teknikleri, İstanbul 1997
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : 1. Anlatım, 2: Soru-Cevap, 3: Tartışma, 4: Alıştırma ve Uygulama, 5: Gösterip Yaptırma, 6: Bireysel Çalışma, 7: Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Akdoğan
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : örgün öğretim

  • 1 Alanla ilgili güncel konularda araştırma yapabileceklerdir.
  • 2 Öğrenciler araştırma sonuçlarını ilgili ve sorumlulara sunabileceklerdir.
  • 3 Öğrenciler bu dersi tamamladıktan sonra tez yazma konusunda fikir sahibi olacaklardır.
  • 4 Öğrenciler konunun nasıl araştırılacağına dair fikir edineceklerdir.
  • 5 Öğrenciler çalışılan konu hakkında nasıl kaynak bulacaklarını öğreneceklerdir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Konunun muhtemel kaynaklarının tespiti
2.Hafta *Kaynakların okunması
3.Hafta *Kaynakların okunması
4.Hafta *Kaynakların okunması
5.Hafta *Kaynakların okunması
6.Hafta *Kaynakların okunması
7.Hafta *Kaynakların okunması
8.Hafta *Kaynakların okunması
9.Hafta *Kaynakların okunması
10.Hafta *Planın oluşturulması
11.Hafta *Planın oluşturulması
12.Hafta *Referans gösterimi
13.Hafta *Referans gösterimi
14.Hafta *Referans gösterimi

  • 1 Final : 60,000
  • 2 Vize : 40,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Uygulama / Pratik 14 1,00 14,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Uygulama / Pratik Sonrası Biresysel Çalışma 14 2,00 28,00
Teorik Ders Anlatım 14 0,00 0,00
Toplam : 56,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 2
AKTS : 2,00