Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL307 İSLAM HUKUKU I 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Bu dersin amacı, İslam şahıs, aile, miras ve ceza hukukunun temel kavram ve kurumlarını öğretmek ve bu yolla İslam hukukunun medenî ve cezaî yönlerini göstermektir.
Dersin İçeriği : İslam şahıs, aile, miras ve ceza hukukunun temel kavram ve kurumları öğretilir; İslam hukukunun medenî ve cezaî yönleri tanıtılır.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1. Aydın, Mehmet Akif, Türk Hukuk Tarihi, İstanbul 2005. 2. Karaman, Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku, İstanbul 1986. 3. Khallaf, Abdulwahhab, Ahkam al-ahwal al-shahsiyya fi al-shariat al-Islamiyya, 4. Muhammed Ebu Zehra, İslam Hukukunda Suç ve Ceza, I-II, trans. by İbrahim Tüfekçi, İstanbul 1994. 5. Yaman, Ahmet, İslam Aile Hukuku, Konya 2002.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, soru-cevap, farklı yaklaşımların değerlendirilmesi ve tartışılması
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Doç. Dr. Mehmet Dirik Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydın Arş. Gör. Muhammed Ferruh Oruç Arş. Gör. Muhammet Taha Topçu
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 Fıkıh mezheplerinin farklı yaklaşımlarını bilir ve onları analiz eder.
  • 2 İslam ceza hukukunun kurallarını bilir.
  • 3 İslam miras hukukunun kurallarını bilir.
  • 4 İslam aile hukukunun kurallarını bilir.
  • 5 Öğrenci, İslam şahıs hukukunun kurallarını bilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Şahıs hukuku; kişi, tüzel kişi, vakfın durumu
2.Hafta *Ehliyet
3.Hafta *İslam aile hukuku, genel çerçeve; nişan ve hukukî sonuçları
4.Hafta *Nikah akdi, rükünleri ve şartları
5.Hafta *Velayet ve evlenme engelleri
6.Hafta *Evliliğin sona ermesi
7.Hafta *Evliliğin sona ermesi ile ilgili kurallar
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *İslam miras hukuku; genel çerçeve; mirasçıların tasnifi
10.Hafta *Mirasın mirasçılara taksimi
11.Hafta *İslam ceza hukuku; genel çerçeve; genel suç teorisi; ceza kavramı ve cezanın amaçları
12.Hafta *Had cezaları I
13.Hafta *Had cezaları II
14.Hafta *Öldürme ve yaralama

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Ödev 2 3,00 6,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 14 1,00 14,00
Ara Sınav Hazırlık 1 5,00 5,00
Final Sınavı Hazırlık 1 10,00 10,00
Ev Ödevi 2 3,00 6,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00