Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL403 DİN FELSEFESİ 3,00 0,00 0,00 3,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Öğrenciye bu derste, Batı Din Felsefesinin klasik konuları olan din dili, Tanrı hakkında konuşmanın imkanı, Tanrı inancı lehinde ve aleyhinde ileri sürülen deliller, mucize, vahiy, ölüm ve ölümsüzlük problemi, din-bilim ve din-ahlak çerçevesinde dini felsefi açıdan inceleme yeteneği kazandırılacaktır.
Dersin İçeriği : Batı Din Felsefesinin klasik konuları olan din dili, Tanrı hakkında konuşmanın imkânı, Tanrı inancı lehinde ve aleyhinde ileri sürülen deliller, ölüm ve ölümsüzlük problemi, din-bilim ve din-ahlâk gibi konular incelenecektir.
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Peterson, Michael et al., Reason and Religious Belief: An Introduction to the Philosophy of Religion, Oxford University Press, Oxford, 1991.
Aydın, Mehmet, Din Felsefesi, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, İzmir, 1987.
Taylan, Necip, Düşünce Tarihinde Tanrı Sorunu, Ayışığı Kitapları, İstanbul,
1998.
Taylan, Necip, İslam Düşüncesinde Din Felsefeleri, İFAV, İstanbul, 1997.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Örgün-Teorik
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : yok
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Muhsin Akbaş
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. Muhsin Aktaş
Dersin Verilişi : Yüzyüze

  • 1 Öğrenci geleneksel din felsefesi sorunlarını tanır<br />
  • 2 Geleneksel din felsefesi kavramlarını öğrenir
  • 3 Teist düşüncenin sorunlarını ve getirilen çözüm önerilerini tanır<br />
  • 4 Doğru ve tutarlı düşünür<br />
  • 5 Kavramları doğru tanımlar ve betimler<br />
  • 6 Doğru akıl yürütmeyi geliştirir

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Din ve din felsefesi kavramları


*DİN FELSEFESİ
2.Hafta *Din felsefesinin tarihsel gelişimi

*DİN FELSEFESİ
3.Hafta *Din felsefesinin geleneksel problemleri

*DİN FELSEFESİ
4.Hafta *Tanrı’nın varlığının delilleri: Kozmolojik delil

*DİN FELSEFESİ
5.Hafta *Ontolojik delili

*DİN FELSEFESİ
6.Hafta *Teleolojik delil

*DİN FELSEFESİ
7.Hafta *Ahlak delili ve dini tecrübe delili
i
*DİN FELSEFESİ
8.Hafta *Tanrı’nın sıfatları ve Tanrı âlem ilişkisi

*DİN FELSEFESİ
9.Hafta *Tanrı’nın sıfatları ve Tanrı âlem ilişkisi

*DİN FELSEFESİ
10.Hafta *Tanrı tasavvurları

*DİN FELSEFESİ
11.Hafta *Ateizm problemi

*DİN FELSEFESİ
12.Hafta *Ateizm problemi

*DİN FELSEFESİ
13.Hafta *Ölüm ve ölümsüzlük problemi

*DİN FELSEFESİ
14.Hafta *Din-Bilim ve Din-Ahlâk ilişkiler
*DİN FELSEFESİ

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 10 2,00 20,00
Final 1 2,00 2,00
Ders Öncesi Biresysel Çalışma 16 2,00 32,00
Ara Sınav Hazırlık 1 20,00 20,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Ev Ödevi 2 4,00 8,00
Toplam : 104,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00