Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
ISL309 İSLAM HUKUK USULÜ I 2,00 0,00 0,00 2,00 3,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : İslam hukuku kavramlarını, tarihini, eserlerini, kaynaklarını tanıtmak, hüküm çıkarma metotları hakkında öğrencileri bilgilendirmek.
Dersin İçeriği : İslam Hukukunun Kaynakları, Hüküm Çıkarma Metotları
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Zekiyyüddin Şaban, İslâm Hukuk İlminin Esasları, çev. İbrahim Kâfi Dönmez

Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Anlatım, Soru-Cevap, Problem Çözme
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Abdülkerim Zeydan, Fıkıh Usûlü, Çev. Ruhi Özcan
Dersle İlgili DİA maddeleri
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Doç. Dr. Ahmet Aydın
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Yok
Dersin Verilişi : Yüz yüze

  • 1 1. Fıkıh usûlü ilmini tanımlayabilir, konusunu bilebilir.
  • 2 2. Temel fıkıh usulü kaynaklarını bilebilir.
  • 3 3. Dini hükümlerin kaynaklarının neler olduğunu söyleyebilir ve bu kaynaklar hakkında kısa bilgi verebilir.
  • 4 4. İslam hukukunda kaynaklardan hüküm çıkarma metotlarını bilebilir.
  • 5 5. İçtihad ve taklid konularında genel bilgi sahibi olabilir.

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dersin İçeriği, Amacının Tanıtımı
2.Hafta *Fıkıh Usulünün Ortaya Çıkışı, Hanefi ve Mütekellimin Metotları ve Kaynakları
3.Hafta *Şer'î Hükümler
4.Hafta *Kitap
5.Hafta *Sünnetin Türleri
6.Hafta *Sünnet Türlerinin Hükümleri
7.Hafta *Âhad Hadislerin Kaynak Oluşu
8.Hafta *Ara Sınav
9.Hafta *Kitaba Göre Sünnet
10.Hafta *İcmanın Türleri ve Şartları
11.Hafta *Kıyasın Delil Oluşu
12.Hafta *Kıyasın Rükünleri
13.Hafta *Kıyasta illet ve hikmet
14.Hafta *Mesalih-i Mürsele

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 2,00 2,00
Ödev 1 3,00 3,00
Final 1 2,00 2,00
Derse Katılım 16 2,00 32,00
Ders Sonrası Biresysel Çalışma 16 1,00 16,00
Ara Sınav Hazırlık 1 15,00 15,00
Final Sınavı Hazırlık 1 20,00 20,00
Toplam : 90,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 3
AKTS : 3,00