Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBBF 302 TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Toplumsal cinsiyet-kültür ilişkisini ve toplumsal cinsiyete dair kavram ve kuramları açıklamak
Dersin İçeriği : Toplumsal cinsiyet ve kültür ilişkisi, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, Feminist kuramlar, Ataerkillik, Türkiye'de ve dünyada kadın hareketleri
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : Z. Y. Dökmen, Toplumsal Cinsiyet, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2010. R. W. Connel, Toplumsal Cinsiyet ve İktidar, Ayrıntı yay., İstanbul, 1999. Butler, Judith, Cinsiyet Belası, Feminizm ve Kimliğin Altüst Edilmesi, çev. Emine Bora, Metis Yayınları, 2010. Foucault, Michel. Cinselliğin Tarihi. İstanbul: Ayrıntı, 2010. Kristeva, Julia, Korkunun Güçleri: İğrençlik Üzerine Deneme, çev. Nilgün Tutal, Ayrıntı Yayınları, 2004. Irigaray, Luce; Ben Sen Biz : Farklılık Kültürüne Doğru, çev. Sabri Büyükdüvenci, Nilgün Tutal, İmge yay., 2006.
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Okuma, tartışma ve Anlatım
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : -
Dersi Veren Öğretim Elemanları :
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : -
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Toplumsal cinsiyete ilişkin temel kavramları ve kuramları tanımak
  • 2 Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini analiz edebilme ve yorumlayabilme
  • 3 Toplumsal cinsiyet ile güç ilişkileri, dil, etnisite, ırk, cinsellik, sınıf, ulus, din gibi unsurların ilişkilerini irdeleyebilme
  • 4 Feminist kuramlardan haberdar olma ve aralarındaki farkları gösterebilme
  • 5 Türkiye'deki ve dünyadaki toplumsal cinsiyet eşitsizliği sorunlarına çözüm getirebilme

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Derse Giriş
*Anlatım
2.Hafta *Toplumsal cinsiyet, Cinsiyet ve Temel kavramlar
*Anlatım
3.Hafta *Toplumsal cinsiyet kuramları
*Anlatım
4.Hafta *Toplumsal cinsiyet kuramları II
*Anlatım
5.Hafta *Feminist kuramlar
*Anlatım
6.Hafta *Feminist kuramlar II
*Anlatım
7.Hafta *Maskülinite
*Anlatım
8.Hafta *Toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri (ırk, etnisite, sınıf, din, dil, güç ilişkileri)
*Anlatım
9.Hafta *Queer Kuram
*Anlatım
10.Hafta *Dünya'da kadın hareketinin tarihi
*Anlatım
11.Hafta *Türkiye’de kadın hareketinin tarihi
*Anlatım
12.Hafta *Postmodernizm ve toplumsal cinsiyet
*Anlatım
13.Hafta *Genel Tartışma
*Anlatım
14.Hafta *Genel Tartışma

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Vize 1 1,00 1,00
Final 1 1,00 1,00
Derse Katılım 12 10,00 120,00
Toplam : 122,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00