Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS
SBBF 313 GÜNÜMÜZ DÜNYA SORUNLARI 3,00 0,00 0,00 3,00 4,00

Ders Detayı
Dersin Dili : Türkçe
Dersin Seviyesi : Lisans
Ön Koşullar : Yok
Dersin Amacı : Günümüzde Dünyada yaşanan sorunları ve boyutlarını değerlendirecek, tüm insanlığı tehdit eden bu sorunları sebepleri ve sonuçlarıyla açıklayabilecek ve bireysel sorumluluğunun farkına varabilecek
Dersin İçeriği : Doğal afetler (küresel ısınma, depremler, tsunami vb. ) , çevre sorunları, doğal kaynakların sınırlılığı, açlık, fakirlik, işsizlik, insan hakları, plansız nüfus artışı, ırkçılık, salgın ve bulaşıcı hastalıklar, terör gibi sorunların incelenmesi; bu sorunların çözülmesini amaçlayan ulusal ve uluslar arası kuruluşlar ile farklı yaklaşımların ele alınması
Dersin Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar : 1-Özey,R,2001;Günümüz Dünya Sorunları,Aktif Yayıncılık,İstanbul<br />2- Dünya Haritaları, Fotoğraf, Slayt ve belgeseller<br />Diğer kaynaklar;<br />1- Özey, R., Çevre sorunları, Aktif Yayınevi, İstanbul.<br />2-Unesco Yearbook<br />
Planlanan Öğrenme Etkinlikleri ve Öğretme Yöntemleri : Yüz yüze eğitim ve tartışma
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar : Müfredata uygun olarak, belgesellerin temin edilmesi, sorunu yerinde gözlemleyecek araştırma gezilerinin yapılması için Üniversite bütçesinden bir kaynak aktarılması dersin önemini ve hedefini güçlendirecektir.
Dersi Veren Öğretim Elemanları : Prof. Dr. Çiğdem Ünal
Dersi Veren Öğretim Elemanı Yardımcıları : Prof. Dr. çiğdem Ünal<br />Dr. Araştırma Görv. Besime Yücel
Dersin Verilişi : Anlatım

  • 1 Günümüz dünya sorunlarını listeler
  • 2 Bu sorunların ortaya çıkışındaki insan faktörünü analiz eder
  • 3 Yaşanan sorunların sebeplerini tümüyle sentez eder
  • 4 Yaşanan sorunların çözümüne ilişkin özgün fikirler geliştirir
  • 5 Sorunların, mevcut düzeni nasıl değiştireceğini farkına varır
  • 6 Dünya sorunlarına çözüm arayan ulusal, uluslar arası kuruluşları tanır ve destekler
  • 7 Türkiye’nin bu sorunlar içindeki yerini belirler

Ders Kodu Ders Adı Teorik Uygulama Laboratuvar Yerel Kredi AKTS

Teorik Uygulama Laboratuvar Hazırlık Bilgileri Öğretim Metodları
1.Hafta *Dünyamız ve geleceği
2.Hafta *Günümüz dünya sorunlarına toplu bakış
3.Hafta *Beşeri çevre ve sorunları ve tanımlanması
4.Hafta *Nüfus artışı ve sorunları (açlık, yoksulluk, kıtlık)
5.Hafta *Göç ve mülteci sorunu
6.Hafta *Şiddet ve terör olayları
7.Hafta *Dünyayı tehdit eden hastalıklar
8.Hafta *Ara sınav
9.Hafta *Yerleşmeyle ilgili sorunlar
10.Hafta *Enerji, Radyoaktif sorunlar, sebepleri ve sonuçları
11.Hafta *Atıklar ve çöp sorununun boyutları, önlemler
12.Hafta *Tarım ve hayvancılıkla ilgili sorunlar
13.Hafta *Ormanların azalması ve su kaynakları ile ilgili sorunlar.
14.Hafta *Küresel ısınma, Meteorolojik felaketler ve sonuçları
15.Hafta *Final

  • 1 Vize : 40,000
  • 2 Final : 60,000

Aktiviteler Sayı Süresi(Saat) Toplam İş Yükü
Derse Katılım 13 3,00 39,00
Vize 1 1,00 1,00
Ara Sınav Hazırlık 1 12,00 12,00
Alan Çalışması 1 8,00 8,00
Tartışmalı Ders 13 2,00 26,00
Final Sınavı Hazırlık 1 16,00 16,00
Diğer 1 6,00 6,00
Toplam : 108,00
Toplam İş Yükü / 30 ( Saat ) : 4
AKTS : 4,00